Request edit access
Dotazník k ďalšiemu smerovaniu aktivít SROK 2017
1. Odborné podujatia
Prednášky, diskusie a semináre:
Zúčastňujete sa Vy, resp. Vaši zamestnanci seminárov a podujatí SROK?
Zodpovedajú témy Vašim predstavám?
Aké témy, resp. oblasti by boli pre Vás zaujímavé?
Iné témy (vypíšte prosím):
Your answer
Mali by ste záujem ponúkať vlastné témy pre odborné podujatia?
Ak áno, tak na akú tému:
Your answer
Prijali by ste ranné alebo večerné podujatia?
Vyhovuje Vám trvanie prednášok? (2 - 2,5 hodín)
Privítali by ste viac podujatí, na ktorých by prednášali politici (ministri a pod.)?
Mali by ste záujem o podujatia „obed s osobnosťami“ namiesto „raňajok s členmi vlády“?
V minulom roku sme zorganizovali 26 podujatí. Tento počet považujete za:
Máte návrhy na zlepšenie odborných podujatí SROK?
Your answer
2. Networkingové podujatia
Mali by sa aj naďalej organizovať Speed-Business-Meetingy?
Získali ste vďaka Speed-Business-Meetingom nové kontakty?
Menili by ste niečo na podujatí „Speed-Business-Meeting“?
Your answer
Mali by sa aj naďalej organizovať podujatia „Visiting members“("Get Together")?
Boli by ste ochotní privítať zástupcov ostatných členov komory vo Vašej spoločnosti?
3. Letná slávnosť
Mala by sa Letná slávnosť uskutočňovať v doterajšej podobe aj naďalej?
Poskytuje Vám Letná slávnosť dobrú možnosť získať nové kontakty ďalších členských spoločností, resp. pozvaných osobností z politiky a hospodárstva?
Máte pripomienky, resp. návrhy na jej zlepšenie?
Your answer
4. Lobbying za členov
Mala by byť komora v tejto oblasti činná?
Mala by sa komora v tejto oblasti angažovať viac?
V akej forme by sa mal vykonávať lobbying?
Your answer
Považujete zásahy komory prípadne v spolupráci s ostatnými komorami v jednotlivých problémových prípadoch na ministerstvách alebo úradoch za zmysluplné?
Komora zvažuje angažovať sa vzhľadom na nedostatok odbornej kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Považujete to za zmysluplné a boli by ste prípadne pripravený spolupracovať?
5. Individuálne poradenstvo a neustále informácie
Mali by ste záujem o viac informácií a poradenstva zo strany komory?
Aké témy, resp. oblasti by boli pre Vás zaujímavé?
Ktoré z týchto tém, resp. oblastí sú pre Vás najdôležitejšie?
Your answer
Mali by ste záujem o ďalšie informácie? Aké?
Your answer
6. Komunikácia s členmi a PR aktivity SROK
a) E-mailing, pozvánky
Dostávate pravidelne informácie o všetkých podujatiach SROK?
Sú tieto informácie pre Vás dostačujúce?
Počet nami odoslaných e-mailov považujete za:
Chceli by ste prostredníctvom e-mailov dostávať mesačný prehľad podujatí?
Je pre Vás výhodné prijímať „Reminder“-maily ohľadom podujatí?
Vyhovuje Vám prijímať pozvánky na podujatia dva týždne pred uskutočnením podujatia?
Je pre Vás zaujímavé byť spojený so SROK cez sociálnu sieť LinkedIn?
b) FlashNews
Čítate pravidelne elektronický newsletter FlashNews?
Aký obsah, resp. informácie by boli dôležité pre Vašu spoločnosť:
Viete, že ako člen môžete bezplatne zverejňovať informácie v FlashNews?
Máte ďalšie návrhy na zlepšenie FlashNews?
Your answer
c) Webová stránka
Hodnotíte terajší obsah a funkcionalitu uspokojivo?
Je webová stránka SROK dostatočne prehľadná?
Využívate možnosť "samoúpravy" Vášho profilu?
Viete na webovej stránke SROK nájsť materiály a prezentácie z podujatí?
Navštevujete fotogalériu na webovej stránke?
Máte návrhy na zlepšenie?
Your answer
d) Tlačové správy komory
Mala by komora vydať pri nových zákonoch, resp. novelách stanovisko z pohľadu podnikateľov v podobe tlačovej správy?
Mali by ste principiálne záujem spolupodieľať sa na takomto vypracovávaní stanoviska?
Ak áno, z akej oblasti?
Your answer
Mali by ste záujem dostávať informácie o nových tlačových správach na našej webovej stránke prostredníctvom emailu?
e) Ročenka
Zodpovedá naša ročenka Vašim predstavám?
Sú pre Vás informácie v ročenke postačujúce?
Máte návrhy na jej vylepšenie?
Your answer
7. Iné aktivity a iniciatívy
Aké ďalšie iniciatívy a nápady na nové aktivity by ste ešte privítali, navrhli?
Your answer
Spoločnosť:
Your answer
Kontaktná osoba
Your answer
Dátum:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms