Request edit access
Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy z diecezji włocławskiej - Polska pod Krzyżem 2019-09-14
Szczegółowe informacje dla wolontariuszy: https://bit.ly/WolontariatDWInfo. Dokument ten jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o pytania od wolontariuszy, postępy prac przy organizacji wydarzenia oraz wytyczne organizatorów. Bardzo zachęcamy do jego lektury, gdyż wyjaśnia wiele wątpliwości dot. posługi.

Informacja ogólne o wydarzeniu: www.polskapodkrzyzem.pl lub http://diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,34;polska_pod_krzyzem34;_-_wazne_informacje__aktualizacja_na_dzien_5_wrzesnia_,970.html#tresc_strony
Więcej informacji: 663-250-700; zespolne@diecezja.wloclawek.pl.

Jeśli nie posiadasz adresu email to wpisz tekst: "brak@adresu.email", jednak wtedy podaj telefon, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować. Na adresy email uczestników rozsyłane są potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, informacje dot. organizacji wydarzenia, klauzule dot. przetwarzania danych osobowych, na co wyrażasz zgodę wypełniając ten formularz.
Email address *
Imię i nazwisko *
Prosimy wpisywać się pojedynczo (Anna Nowak, nie: Anna, Piotr, Katarzyna, Józef Nowakowie).
Your answer
Telefon kontaktowy (komórkowy)
Na ten telefon organizatorzy mogą kontaktować się m.in. w trakcie wydarzenia. Podajemy jedynie 9 cyfr bez spacji, myślników, a także nie podajemy prefixów z przodu np. +48.
Your answer
Deklaruję termin *
Zachęcamy do posługi w pełnym wymiarze czasowym danego dnia, jednak jeśli z jakiś przyczyn nie jest to możliwe, w dalszej części formularza w bloku "Informacje dodatkowe dla organizatorów" istnieje możliwość określenia godzin, kiedy ktoś może być faktycznie dostępny.
Required
Predyspozycje do konkretnych posług:
Wiek wolontariusza: *
Nazwa wspólnoty, do której należysz:
Your answer
Miasto macierzyste wspólnoty lub ewentualnie Twoje miasto zamieszkania: *
Your answer
Środowisko do którego należysz:
Brak
Wojownicy Maryji
Rycerze JP2
Ruch Światło Życie
Odnowa w Duchu Świętym
Neokate- chumenat
Szkoły Nowej Ewange- lizacji
Apostolski Ruch Wiary
Księża diecezjalni
Akcja katolicka
Civitas Christiana
Francisz- kański Zakon Świeckich
Sychar
Apostolat Maryjny
Stowarzy- szenie Życia Apostol- skiego
Katecheci
Zgroma- dzenia zakonne
Oaza młodzieżowa
Środowisko kursów ALFA
Szkoła Maryi
Żywy Różaniec
Kręgi Biblijne
Służba Liturgiczna Ołtarza
Rycerze Kolumba
Katolickie Stowarzy- szenie Młodzieży
Rycerstwo Niepokalanej
Equipes Notre-Dame
Ruchy obrony życia
Rycerstwo św. Michała Archanioła
Ruchy tradycjon -alistyczne
Inne
Odp.:
Informacje dodatkowe dla organizatorów, oczekiwania, pytania:
Może to być informacja odnośnie godzin faktycznej dostępności w poszczególne dni (np. W piątek mogę być od 16:20. W sobotę wyjeżdżamy o g.23), czy potrzebie noclegu. Ratownicy medyczni i lekarze mogą napisać czy dysponują własną apteczką pierwszej pomocy.
Your answer
Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych: *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i organizacji wydarzenia. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej (ul. Gdańska 2/4; 87-800 Włocławek). Powyższa zgoda jest niezbędna do rejestracji i uczestnictwa jako wolontariusz w wydarzeniu. Kontakt do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: j.borucki@neostrada.pl.
Tak
Nie
Wyrażam zgodę:
Skąd dowiedziałeś się o wolontariacie:
Strona www / FB wydarzenia
Strona www / FB inna
Plakat
Od znajomych
Z prasy
Z innych źródeł
Odp.:
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service