Request edit access
Ankieta dla mieszkańców Gminy Nadarzyn
Zwracamy się z prośbą o udział w anonimowym badaniu zainteresowania oraz zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne * oferowane przez Gminę Nadarzyn. Celem badania jest stwierdzenie wpływu infrastruktury na rozwój instytucji kultury. Przeprowadzona analiza i jej wyniki posłużą do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz określenia popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną i edukacyjną Gminy Nadarzyn.

W zakresie działań infrastrukturalnych badanie ankietowe ma dać odpowiedź, czy projektowane w gminie plany inwestycyjne na części infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom społeczności lokalnej.

*poprzez 'usługi edukacyjne' należy rozumieć wyłącznie działalność edukacyjną pozaszkolną
1. Proszę zaznaczyć płeć.
Clear selection
2. Proszę wybrać przedział wiekowy.
Clear selection
3. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?
Clear selection
4. Jaki jest Pani/Pana związek z Gminą Nadarzyn?
Clear selection
5. Jak ocenia Pani/Pan obecną ofertę kulturalną i edukacyjną* Gminy Nadarzyn?
Clear selection
6. Czy inwestycja w infrastrukturę oraz ofertę kulturalną Gminy znalazłaby się w czołówce inwestycji, jeżeli miałaby/miałby Pani/Pan możliwość decydowania o rozdziale inwestycyjnych środków finansowych?
Clear selection
7. Czy poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Nadarzyn zachęciłoby Panią/Pana do skorzystania z tej oferty?
Clear selection
8. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystał/a Pani/Pan z oferty kulturalnej i edukacyjnej* Gminy Nadarzyn? Jeżeli nie, proszę o pominięcie następnego pytania.
Clear selection
9. Która/które z imprez kulturalnych i edukacyjnych* zorganizowanych przez Gminę Nadarzyn podobała/podobały się Pani/Panu najbardziej?
10. Jak ocenia Pani/Pan obecny stan infrastruktury kulturalnej oraz dostępność i jakość oferty kulturalno-edukacyjnej* w Gminie Nadarzyn?
Clear selection
11. Proszę wskazać (Pani/Pana zdaniem) główne bariery rozwojowe Gminy Nadarzyn pod względem kulturalno-edukacyjnym*.
12. Proszę zaznaczyć potencjalne kierunki rozwojowe związane z kulturą, które Pani/Pana zdaniem powinna obrać Gmina Nadarzyn.
13. Czy według Pani/Pana instytucje kultury w Gminie Nadarzyn są dobrze przygotowane na przyjmowanie osób z niepełnosprawnościami?
Clear selection
14. Gdzie szuka Pani/Pan informacji o wydarzeniach lub inicjatywach kulturalnych? Proszę wybrać maksymalnie 3 najbardziej pasujące odpowiedzi.
15. Czy wie Pani/Pan jakie spotkania kulturalno-edukacyjne* organizowane są w gminie i pozwalają na zagospodarowanie swojego czasu wolnego?
Clear selection
16. Jeśli odpowiedział/a Pani/Pan twierdząco na powyższe pytanie, to czy działania te są wystarczające?
Clear selection
17. Proszę wybrać to skojarzenie, które przychodzi Pani/Panu do głowy jako pierwsze, gdy myśli Pani/Pan o Gminie Nadarzyn.
Clear selection
18. Proszę podać wydarzenia, które skłoniłyby Panią/Pana do skorzystania z oferty kulturalnej Gminy.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy