Request edit access
Vyjadrenie záujmu o 1-dňový odborný seminár
Vyplnením formulára vyjadrujete záujem o 1-dňový odborný seminár:
- Rodinné konferencie - Stretnutia rodinného kruhu pre odborníkov pomáhajúcich profesii v
oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou)
- Restoratívne konferencie a efektívna práca s rizikovou mládežou
- Školské kruhy a ich prínos v práci s deťmi a mládežou v školskom prostredí
- Prípadové konferencie a ich efektívne využitie v sociálnej práci
- Restoratívne praktiky ako unikátny spôsob práce pre odborníkov pomáhajúcich profesii

Email address *
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Titul
Your answer
Pracovisko *
Your answer
Pozícia na pracovisku *
Your answer
Telefón *
v prípade potreby Vás budeme telefonicky kontaktovať
Your answer
e-mail *
na tento e-mail príde potvrdenie o registrácii a informácia o spôsobe platby, preto prosím vypĺňajte pozorne
Your answer
Mám záujem o seminár *
Chcete nám niečo odkázať?
Your answer
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
V súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR") súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v tomto formulári, ktoré poskytujem spoločnosti SPDDD Úsmev ako dar za účelom sprostredkovania vzdelávania.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service