Request edit access
Prognoza oddziaływania na środowisko
Jaka jest powierzchnia obszaru, której dotyczy polityka, strategia, plan lub inny dokument? *
W jakim województwie leży obszar, którego dotyczy polityka, strategia lub plan? *
Jeżeli obszar leży w więcej niż jednym województwie, proszę wybrać województwo na którego terytorium leży największy fragment.
Podaj nazwę polityki, strategii, planu lub innego dokumentu, którego ma dotyczyć prognoza. *
Your answer
Opisz krótko zawartość oraz główne cele polityki, strategii, planu lub innego dokumentu, którego ma dotyczyć prognoza. *
Your answer
Czy dla prognozy będzie potrzebna tzw. osłona naukowa? *
Czy potrzebny będzie merytoryczny nadzór nad prognozą ekspertów posiadających tytuły naukowe?
Czy wystąpiono z wnioskiem o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy? *
Które z poniższych form ochrony przyrody znajdują się w obszarze, którego dotyczy przedmiotowa polityka, strategia lub plan? *
Required
Czy będzie wymagany udział wykonawcy prognozy w konsultacjach społecznych? *
Czy przewiduje się protesty społeczne wobec polityki, strategii lub planu? *
Czy przewiduje się wystąpienie oddziaływania transgranicznego nowych działalności, które są projektowane w polityce, strategii lub planie? *
Czy przed wykonaniem prognozy konieczne będzie wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej? *
Czy w polityce, strategii lub planie projektuje się przedsięwzięcia, które ZAWSZE mogą oddziaływać znacząco na środowisko? *
Przedsięwzięcia wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Czy w polityce, strategii lub planie projektuje się przedsięwzięcia, które POTENCJALNIE mogą oddziaływać znacząco na środowisko?
Przedsięwzięcia wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Jakie oddziaływania na środowisko przewiduje się w wyniku realizacji przedmiotowej polityki, strategii lub planu?
emisja zanieczyszczeń do atmosfery, emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, emisja zanieczyszczeń do wód podziemnych, emisja zanieczyszczeń do gleb, zmiana sposobu użytkowania gruntu, przekształcenia powierzchni gruntu, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, inne
Your answer
Czy właściwe organy wydały wytyczne dla metod stosowanych przy sporządzaniu prognozy?
Czy właściwe organy wydały wytyczne co do stopnia szczegółowości prognozy?
Czy właściwe organy wydały wytyczne co do formy sporządzenia prognozy?
Czy właściwe organy wydały wytyczne do zakresu zagadnień, które powinny zostać uwzględnione w prognozie?
Czy właściwe organy wydały wytyczne do rodzajów dokumentów, które powinny być uwzględnione w prognozie?
Podaj swój adres e-mail lub inne dane kontaktowe. *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms