Request edit access
Saaremaa noorte ankeet, 7-12 a.
Hea küsitlusele vastaja
Palume osaleda noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu uuringus. Täites järgneva küsimustiku, annad võimaluse hinnata oma kodukoha noorsootööd ning valdkonna arendamisele rohkem tähelepanu pöörata. Sinu vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ja arendamisel, samas võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks . Küsimused on esitatud 2016/2017 aasta kohta. Ankeedi täitmiseks kulub keskmiselt 15 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 27. aprillini 2016. Uuringu tulemustest tehakse kokkuvõtted ning nendega on võimalik tutvuda kohaliku kodulehel.
Uuringu kontaktisikud on järgmised:
Kuressaare linn – Marii Kõrgesaar 5560 4694
Lääne- Saare vald – Merle Simmer 5301 2355
Salme vald – Mariliis Lazarev 5683 9391
Pöide vald – Liina Luik 5237 992
Valjala vald – Sille Lapp 5657 7871
Orissaare vald – Maidi Tilk 5278123
Pihtla vald - Riina Allik
Mustjala vald - Edith Viira
1. Kas Sa oled käinud 2016/2016 aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses, noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?
2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?
Required
3. Kas Sa oled osalenud oma kodukoha laste- või noorteüritustel?
4. Kas Sa oled käinud 2016/2017 aastal mõnes laste- või noortelaagris?
5. Kas Sa oled käinud 2016/2017 aastal noortekeskuses ?
6. Kas on lastel ja noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või –ühingusse, kus võetakse koos ette põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru (näit, kodutütred, noorkotkad, Tore, Punane Rist, õpilasesindus jne.). Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
Your answer
6a. Ei tea meie linna/valla noorteühinguid ega noorteorganisatsioone.
7. Kas Sa oled 2016/2017 aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?
8. Kas sinu kodukohas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi, noortekeskus jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna? Jah, palun nimeta koht......................
Your answer
8a. Ei ole
9. Kas kodukohas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal? Jah, palun nimeta koht
Your answer
9a. Ei ole
10. Kas Sa oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja avatud noortekeskustes kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid, noodid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne
10a. Kui vastasid "Ei ole rahul", siis palun selgita siin, miks sa ei ole rahul.
Your answer
11. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt, treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?
12. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
12a. Kui sa vastasid "Mitte kunagi", siis palun selgita, mille kohta sa ei ole infot saanud.
Your answer
13. Kas Sa oled:
14. Kui vana Sa oled?
15. Millises kohalikus omavalitsuses sa elad?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms