Request edit access
Formularz zgłoszeniowy do AFERA DJs' Night.
Regulamin konkursu:

1. Impreza ma formę konkursu, w którym mogą wziąć udział autorzy setów DJ’skich. Program może również objąć pozakonkursowe występy gości specjalnych.

2. Organizatorem konkursu są Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej i Radio AFERA Politechniki Poznańskiej.

3. Terminy:
- do 28.02.2020 do godz. 24:00 – przyjmowanie zgłoszeń,
- 14.03.2020 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych DJ’ów,
- 19.03.2020 – impreza finałowa w Klubie Schron w Poznaniu, w której udział weźmie czterech DJ’ow.

4. Warunki uczestnictwa:
DJ pragnący wziąć udział w konkursie musi spełnić następujące warunki:
- nie posiada na swoim koncie kontraktu płytowego zarówno przed, jak i w czasie trwania konkursu;
- nie posiada w swoim dorobku żadnej płyty, której powstanie wynika z wcześniej zawartego, a obecnie nieważnego lub wygasłego kontraktu płytowego,
- nie może być członkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej ani wolontariuszem, lub pracownikiem Radia Politechniki Poznańskiej Afera,
- poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.afera.com.pl lub www.samorzad.put.poznan.pl.

5. Jury konkursu jest powoływane przez Organizatora. Jury ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym i formalnym, i kwalifikuje wybranych DJ’ów do imprezy finałowej. Decyzje Jury są ostateczne.

6. DJ’e zakwalifikowani:
- zostaną poinformowani telefonicznie w terminie do 14.03.2020,
- lista zakwalifikowanych DJ’ów zostanie ogłoszona na stronie www.afera.com.pl lub www.samorzad.put.poznan.pl w terminie określonym w pkt. 6a,
- twórczość zakwalifikowanych DJ’ów zostanie zaprezentowana na antenie Radia AFERA,
podczas imprezy finałowej:
- kolejność występów DJ’ów zostanie wylosowana przez Jury,
- DJ obowiązkowo wykonuje utwory zawarte w zgłoszeniu,
- czas trwania występu wynosi od 45 do 60 minut.

7. Organizator zapewnia:
- Mikser Dj-ski: Pioneer DJM900NXS - 1 szt.,
- Mikser Dj-ski: Allen&Heath XONE:92 - 1 szt.,
- Odtwarzacz: Pioneer CDJ900NXS – 2 szt.,
- Odtwarzacz: Pioneer CDJ2000NXS2 – 2 szt.,
- Odtwarzacz: Gramofon Technics SL-1200 - 1 szt.,
- sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą sceny,
- herbatę, kawę i wodę na scenie.

8. DJ’e zapewniają sobie we własnym zakresie:
- systemy do gramofonów,
- pozostały sprzęt DJ’ski używany podczas występu danego DJ’a.

9. Werdykt Jury zostanie ogłoszony do publicznej wiadomości po zakończeniu występów.

10. Nagrody konkursu dla zwycięzcy to:
– wyjazd i występy podczas obozu integracyjno-szkoleniowego Politechniki Poznańskiej Karpicko 2020,
– występ na Polibuda Open Air 2020 – strefa b4 (od 30 do 45 min),
- występ na Juwenalia Poznań 2020 (od 30 do 45 min),
- występ „na żywo” w audycji „Koncertowe Studio” Radia Afera.

11. DJ’e pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i pobytu na koncertach.


12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania otrzymanych nagrań w celach promocji konkursu.


13. DJ’e, którzy do dnia wyznaczonego terminu koncertu nie osiągną pełnoletniości, zobowiązani są do załączenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w konkursie. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji muzyka w przypadku wykrycia jakiejkolwiek próby oszustwa.

15. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

16. Nieznajomość powyższego Regulaminu nie zwalnia DJ’ów, którzy uczestniczą w konkursie z konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania. Email address *
Klauzula informacyjna APM DJS' NIGHT
Nazwa projektu *
Your answer
Imię i nazwisko zgłaszającego *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Wykonywane gatunki muzyczne *
Your answer
Link do nagranego setu DJ'skiego *
Your answer
Wymagania sprzętowe *
Your answer
Akceptuję klauzulę informacyjną APM DJ's Night 2020 *
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem APM DJs' Night 2020 *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zamieszczonych w formularzu danych w celach promocyjnych konkursu APM DJs' Night 2020 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy