Методически срещи с главни учители в начален етап на основното образование 25.01.2016 г. - 29.01.2016 г.

Формулярът „Методически срещи с главни учители в начален етап на основното образование 25.01.2016 г. - 29.01.2016 г. “ вече не приема отговори.

Местата са запълнени.