Đăng ký tham dự khóa tu "TRỞ VỀ CỘI NGUỒN 2-2014" tại chùa Đình Quán

"Đăng Ký Tham Dự Khóa Tu tại Chùa Đình Quán" không còn nhận đăng ký. 

Mong các bạn hoan hỷ cho. Các bạn muốn tham dự khóa tu có thể đến trực tiếp tại chùa sáng ngày 30 - 4 để đăng ký trực tiếp!

Điện thoại liên hệ: 0973 977 533 - Tâm Đức Lạc