Inbjudan skolchefskonferens tillsammans med socialchefer, inkl RUC ledningsstämma

Välkommen till Umeå den 22-23 november 2012, till skol- och socialchefskonferens och till RUC ledningsstämma!
Dagordningen och handlingarna för RUC ledningsstämma skickas ut av Gerd Pettersson.

Fyll i era uppgifter och kryssa i vilka delar du deltar i den 22- 23 november.
Varmt välkomna!

/Katarina

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question