Request edit access
FD-55 Kurs na kierownika wypoczynku
Kierownik formy: Jarosław Cezary Słabiński
Zapisując się na szkolenie korzysta Pani/Pan z narzędzia Google. Więcej informacji o polityce bezpieczeństwa Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ Administratorem danych zebranych przez formularz jest dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, z siedzibą przy ulicy Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) posiada Pani/Pan prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl.

Zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1591) oraz zawiera niezbędne dane teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły/placówki.

Pani/Pana dane :
- w wersji elektronicznej – zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca po przeprowadzeniu szkolenia oraz wystawieniu zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu;
- w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona niniejsza zgoda), a następnie będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Powyższe dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zakwalifikowania na szkolenie, wystawienia faktury (o ile dotyczy) i zaświadczenia (o ile dotyczy).
Natomiast w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych usług szkoleniowych w formie newslettera/e-maila/wiadomości SMS dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na ww. szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność pocztową i kontrolną.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć z przebiegu szkolenia. Zgłoszenie się na szkolenie jest jednoznaczne z zezwoleniem uczestnika na użyczenie wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie będzie iścił sobie praw finansowych ani prawnych do ich wykorzystania w publikacjach CEN w Suwałkach, na stronie www.cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez CEN w Suwałkach (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).

Imię i nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Nr telefonu *
Your answer
Nazwa i adres szkoły/placówki *
Your answer
Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami. Wysyłając wypełniony formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i udziału w ww. szkoleniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu marketingu usług szkoleniowych Centrum, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail/lub numer telefonu informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service