Request edit access
Kartläggning av det läsfrämjande arbetet för barn och unga
Med denna enkät vill vi kartlägga det läsfrämjande arbetet som görs på allmänna bibliotek, hur mycket som resurseras för detta och framtidsvisionerna för arbetet i kommunerna. Resultaten ger oss ett avstamp och en riktning i vårt riksomfattande specialuppdrag. Ju fler svar vi får in genom denna enkät, desto bättre kan vi stöda er i ert arbete!
Enskilda svar kommer inte att lämnas till någon utomstående, resultaten kommer att behandlas på en generell nivå. Gör en uppskattning ifall du inte kan svara exakt på någon fråga (till exempel gällande resurser).

Tack för din tid!
1. Kommunen du representerar: *
Your answer
2. Hur stor är personalstyrkan inom biblioteksservicen i din kommun? *
Your answer
3. Hur många i personalen jobbar med biblioteksarbete för barn och ungdomar? *
Your answer
4. Hur stort var anslaget för barn- och ugdomslitteratur 2019 (böcker, e-böcker, ljudböcker)? *
Your answer
5. Hur stort var anslaget 2019 för övriga anskaffningar för barn och ungdomar (t.ex. spel, musik, film)? *
Your answer
6. Har det gjorts någon specialsatsning på barn- och ungdomsbibliotekstjänster år 2019 i kommunen du representerar?
Your answer
7. På vilka sätt jobbade man läsfrämjande för barn och unga inom bibliotekstjänsterna år 2019 i kommunen du representerar? *
Required
8. Har ni haft eller har ni för tillfället projektverksamhet för att främja läsning bland barn och unga? *
9. Om du svarade ja på föregående fråga: vad heter projektet och vilken målgrupp har projektet?
Your answer
10. Har biblioteksservicen i kommunen du representerar skriftliga avtal med någon av följande samarbetsparter? *
Required
11. Var kan man se barn- och ungdomsbiblioteksarbetet i kommunens strategier (t.ex. välfärdsplan, kommunstrategi, välfärdsplan för barn och unga)? *
Your answer
12. Hurdana planer och framtidsvisioner har ni gällande barn- och ungdomsbiblioteksarbetet?
Your answer
13. Hurdant kunnande tror du behövs i barn- och ungdomsbiblioteksarbetet i framtiden?
Your answer
14. Har du exempel på läsfrämjande verksamhet som kan utföras på bibliotek med knappa personalresurser?
Your answer
15. Finns det något du vill tillägga gällande läsfrämjande verksamhet för barn och unga eller det riksomfattande specialuppdraget?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy