Noorteühenduste ja -organisatsioonide tagasiside ankeet

Lugupeetud Noorteühenduse juht!

Palume Teil osaleda Väätsa valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Väätsa vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Noorteühendusele.Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita /v.a. noorteühinguteankeet.
Sinu arvamus on Väätsa valla jaoks väga oluline.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus palun märgi ära sobiv vastuse variant.Küsimused on esitatud 2012/2013 aasta kohta.
Ankeet koosneb 20 küsimusest ning küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 11.aprillini 2013.
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda www.vaatsa.ee kodulehelt, noortekeskuse facebooki lehelt.
Uuringu kontaktisik on Heleri Kredemann (helerikre@gmail.com, telefon 55546647)

Ette tänades,
Jarno Laur

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.rahaliste püsitoetustega
  2.ühekordsete rahaliste vahenditega
  3.ruumide rendivaba kasutamisega 
  4.ruumide kommunaalmaksete eest tasumisega
  5.noorsootöö- ja spordiinventari tasuta kasutamisega
  6.transpordikulude hüvitamisega (nt. mõne üritusega seoses)
  7.mööbli ja kontoritarvete tasuta kasutamisega
  8.sidevahendite (nt telefon) tasuta kasutamisega
  9. arvuti tasuta kasutamisega
  10. tasuta koolituste/nõustamisega
  11. kodulehekülje tasuta majutamisega serveris
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access