Request edit access
Noorteühenduste ja -organisatsioonide tagasiside ankeet
Lugupeetud noorteühenduse- ja organisatsiooni juht!

Palume Teil osaleda Väätsa valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Väätsa vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu kitsaskohtadele. Ning see on vajalik, kuna sellest sõltub huvitegevuse rahastus.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus palun märgi ära sobiv vastuse variant. Küsimused on esitatud 2016. aasta kohta.
Vastamiseks kulub keskmiselt 10 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 5.juunini 2017 .


Ette tänades,
Heleri Kredemann

1. Teie organisatsiooni nimi on
Your answer
2. Mis on Teie organisatsiooni põhitegevusvaldkond?
Your answer
3. Kas Teie organisatsiooni põhitegevus on valdavalt seotud… Võib valida mitu varianti!
4. Mis aastast Teie organisatsioon kohalikus omavalitsuses tegutseb?
Your answer
5. Kui suur on Teie organisatsiooni registreeritud liikmete arv kohalikus omavalitsuses?
Your answer
6. Milline on Teie organisatsiooni liikmete vanus kohalikus omavalitsuses? Võib valida mitu varianti!
7. Teie organisatsiooni registreeritud liikmetest on kohalikus omavalitsuses aktiivseid liikmeid (liikmed, kes võtavad pidevalt osa noorteühingute tegevustest)? Tooge eraldi välja 7-26 aastased ja üle 26 aastased
Your answer
8. Kui palju kohaliku omavalitsuse noori on orienteeruvalt 2012/2013 aasta jooksul kokku osalenud Teie organisatsiooni tegevustes? Palun kirjuta ainult arv!
Your answer
9. Teie organisatsiooni juhtkonna liikmetest on kuni 26-aastased ....(arv) ja 27- aastased ja vanemad...(arv)
Your answer
10. Teie organisatsiooni liikmete sooline jaotus (arv) kohalikus omavalitsuses on:
Your answer
11. Teie organisatsiooni tegevuspiirkond on:
Your answer
12. Kas Teie organisatsiooni tegevused ja üritused on suunatud:
13. Kui tihti toimuvad Teie organisatsioonis tegevused (kokkusaamised, üritused jne)?
14. Kas kohalik omavalitsus on eelneva aasta jooksul toetanud Teie noorteühingut järgnevalt:
Jah
Ei
Ei oska öelda
1.rahaliste püsitoetustega
2.ühekordsete rahaliste vahenditega
3.ruumide rendivaba kasutamisega 
4.ruumide kommunaalmaksete eest tasumisega
5.noorsootöö- ja spordiinventari tasuta kasutamisega
6.transpordikulude hüvitamisega (nt. mõne üritusega seoses)
7.mööbli ja kontoritarvete tasuta kasutamisega
8.sidevahendite (nt telefon) tasuta kasutamisega
9. arvuti tasuta kasutamisega
10. tasuta koolituste/nõustamisega
11. kodulehekülje tasuta majutamisega serveris
15. Kas Teie organisatsioon oli 2012/2013 aastal kaasatud mõnesse kohaliku omavalitsuse töörühma, komisjoni, foorumisse, ümarlauda, arvamuse kujundamisse, küsitlusse vms arutelusse?
Kui vastasid eelnevale küsimusele jaatavalt, siis palun täpsusta, millesse?
Your answer
16. Palun hinnake oma organisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse vahelist koostööd.
17. Kas Teie organisatsioon esitas 2012/2013 aastal kohalikule omavalitsusele ettepanekuid, pöördumisi nt õigusaktide, noorteühingute rahastamise, noorte tegevuste, noorte ürituste vms kohta?
18. Juhul, kui Teie ettepanekud eeldasid kohaliku omavalitsuse tagasisidet, siis kas Teile vastati mõistliku aja jooksul?
19. Palun kirjeldage oma organisatsiooni ootusi kohalikule omavalitsusele 2012/2013 aastal
Your answer
20. Mida Teie organisatsioon suudab pakkuda kohalikule omavalitsusele 2012/2013 aastal?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms