Request edit access
Formularz zgłoszeniowy do grupy tanecznej JNS 2017
Uwielbienie Jezusa TAŃCEM podczas rekolekcji JEZUS NA STADIONIE 2017

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://jezusnastadionie.pl/jns-2017/uwielbiaj-tancem

http://worshipstyle.pl/

Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
na ten adres wyślemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Czy należysz do wspólnoty?
Jeśli nie, pozostaw proszę to pole puste. Jeśli tak, wpisz proszę nazwę wspólnoty i jak długo do niej należysz.
Your answer
Odbyta formacja *
Rekolekcje, kursy, etc...
Your answer
Jakie masz doświadczenie w tańcu? *
Uwaga - doświaczenie nie jest konieczne, aby wziąć udział w formacji tanecznej.
Your answer
Jaki styl tańca preferujesz? *
Your answer
Jak oceniasz swój poziom tańca? *
Zanim prześlesz formularz, zapoznaj się proszę z poniższym regulaminem:
1. Niniejsze warsztaty mają na celu formację taneczną przygotowującą Uczestników do uwielbienia Boga na stadionie narodowym podczas Rekolekcji Narodowych 2017. Uczestnicy warsztatów, którym koszt formacji pokrywa Organizator rekolekcji Jezus na Stadionie, deklarują swoje uczestnictwo w całości warsztatów jak i w tanecznym uwielbieniu Jezusa na stadionie narodowym 1 lipca 2017 jako wolontariusze. W razie nieobecności na wymienionych powyżej (poza sytuacjami losowi lub zwolnieniem lekarskim), uczestnicy zobowiązują się do pokrycia całości kosztów warsztatów (599 PLN).
2. Jeśli osoba, która chciałaby uczestniczyć w warsztatach, nie ukończyła 18 lat, wymagane jest oświadczenie przedstawicieli ustawowych - rodziców lub innych opiekunów prawnych - poświadczającego wyrażenie zgody na udział w zajęciach i na poniesienie związanych z nimi kosztów.
3. Rejestrując się na warsztaty oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do udziału w zajęciach tanecznych (brak przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych).
4. Rejestrując się na warsztaty oświadczam, iż posiadam ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały okres trwania zajęć (polisę pakietową lub oddzielną) i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność.
5. Zobowiązuję się do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych przed warsztatami (wysyłając email na adres biuroworshipstyle@gmail.com), a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie zajęć.
6. Rejestrując się, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzam zapoznanie się z zasadami rezerwacji miejsc.
7. Rejestrując się, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację swojego wizerunku w mediach. [Ekipy JNS & Worship Style dbają o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie (zdjęcia, filmy, etc.) wizerunku osób biorącymi udział w Zajęciach Worship Style w ramach ich działalności.]
8. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie, publikowanie, kopiowanie i udostępnianie treści zajęć lub wypożyczanie ich osobom nie będącymi uczestnikami. Wyjątek stanowią cele dydaktyczne i akcje ewangelizacyjne. Możliwość udostępniania materiałów w tychże celach istnieje wyłącznie po konsultacji z Organizatorem warsztatów Worship Style.
9. Biorąc udział w warsztatach formacyjnych, akceptujesz powyższy Regulamin.
Wybrana opcja uczestnictwa w warsztatach *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms