Anmälningsforumlär Klubbmästerskap 2015

Hej! Kul att du vill komma ut under helgen.

Antal startnummer är fulla och inga fler anmälningar kommer att tas in.

Vi kommer eventuellt behöva några funktionärer, är du intresserad så kontakta ebba@vgss.se.

Vänliga hälsningar
VGSS Styrelse