Request edit access
De opleidingscarrousel
Esprit Scholen breidt het aantal trainingen voor medewerkers uit. Uitgangspunt van de opleidingscarrousel is leren met en van elkaar. Het opleidingsaanbod is voor iedereen en wordt afhankelijk van de belangstelling aangevuld met (nieuwe) trainingen. Heb je interesse in één van de hieronder genoemde trainingen? Schrijf je direct in door het formulier volledig in te vullen.

1. Cambridge English
2. Classroom English
3. English Fluency
4. Cursus Spaans (niveau A1)
5. Cursus Spaans (niveau A2.1)
6. Training Excel
7. Training activerende didactiek en coöperatieve leerstrategie
8. Differentiëren in de klas
9. Training ICALT
10. Basistraining voor werkbegeleiders
11. Verdiepende training werkbegeleiders
12. Onderzoekstraining voor docenten (DOT)
13. Oriëntatie op coaching
14. Videointeractieve begeleiding
15. Zelfmanagement
16. Klassenmanagement

De training vindt doorgang als er minimaal 8 aanmeldingen zijn. Indien op de aangekondigde startdatum niet voldoende deelnemers zich hebben ingeschreven, zal de startdatum worden verplaatst naar de volgende trainingsdag. Heb je vragen hierover dan kun je contact opnemen met Mevr. N. Sert, telefonisch (020-5854808) of via e-mail n.sert@cb.espritscholen.nl
1. Cambridge English
Deze training biedt medewerkers de mogelijkheid om hun Engels te verbeteren. Daarnaast kunnen zij, mits het juiste niveau bereikt wordt, een examen afleggen dat een internationaal erkend certificaat oplevert. De cursus wordt gegeven door het British Language Training Centre (www.bltc.nl voor meer info) en zal plaatsvinden op de Amsterdam International Community School.

De Cambridge English cursus wordt op drie niveaus aan de medewerkers aangeboden:
1. Cambridge English First (FCE)
2. Cambridge English Advanced (CAE)
3. Cambridge English Proficiency (CPE)

Voorafgaand heb je een intakegesprek en maak je twee testen om jouw beginsituatie vast te stellen, zodat je kunt worden ingedeeld in de groep die past bij jouw huidig taalniveau (basis, standaard of gevorderd). Je leert en verbetert jouw spreek- en schrijfvaardigheid in het Engels.

De cursuskosten zijn € 540,- per persoon, bij 12 deelnemers (excl. Cambridge Examen). De training vindt steeds plaats van 16:00u tot 18:00u. De locatie en op welke dag van de week de cursus plaats zal vinden zal later bekend gemaakt worden.

Inschrijving vindt plaats in overleg met en na toestemming van jouw direct leidinggevende.

Tijden: 16:00 - 18:00
Locatie: volgt
Kosten: € 540,- per persoon, bij 12 deelnemers (excl. Cambridge Examen)
Data: volgtInteresse voor de taalcursus Cambridge English Geef je op:
2. Taalcursus Classroom English
Ben je vakdocent en werkzaam bij een school waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven, maar ben je nog onzeker over je Engels? Dan kan deze cursus meerwaarde bieden. De cursus geeft vakdocenten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun eigen vak in het Engels te geven.

Doelgroep: Vakdocenten die werkzaam zijn of zullen zijn in het tweetalig Voortgezet Onderwijs (TTO), in het tweetalig MBO of op een internationale school.
Startniveau: Deelnemers aan deze cursus moeten qua spreekvaardigheid B1/B2 niveau hebben.

De hoofdcomponenten van het programma zijn: de didactiek van het lesgeven in een tweede taal (Content and Language Integrated Learning, CLIL, skills); het verwerven van het vocabulaire dat nodig is om vak-lessen in het Engels te kunnen verzorgen (het Classroom English); het opbouwen van het specifieke vakjargon; algemene Engelse taalvaardigheid (incl. grammatica en uitspraak); het geven van minilessen en/of proeflessen; tijdens de cursus en ook in de pauzes is de voertaal Engels.

Na afloop van de cursus ontvang je bij 80% aanwezigheid een certificaat van deelname aan de cursus.

Deze cursus bestaat uit vijf dagdelen en vindt plaats van 14:00u tot 17:00u. De locatie en op welke dag van de week de cursus plaats zal vinden zal later bekend gemaakt worden.

De cursuskosten zijn € 540,- per persoon, bij 12 deelnemers. De kosten van deze cursus worden door belast naar de school dus zorg ervoor dat je je deelname vooraf besproken hebt met je direct leidinggevende.

Tijden: 14:00 - 17:00
Locatie: volgt
Kosten: €540,- per persoon, bij 12 deelnemers (excl. Cambridge Examen)
Data: volgt
Interesse voor de taalcursus Classroom English Geef je op:
3. Taalcursus English Fluency
Ben je docent en werkzaam bij een school waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven en zou je graag jouw Engels willen ontwikkelen en perfectioneren? Dan is deze taalcursus wellicht iets voor jou. Deze taalcursus is op een betere Engelstalige communicatie gericht door middel van het meer vloeiend leren spreken van de Engelse taal op een hoger niveau.

De hoofdcomponenten van het programma:
- het ontwikkelingen van jouw mondelinge vaardigheden om meer 'native-like' te kunnen spreken (minder Dutch-English);
- discussie over Engelse literatuur;
- het vergroten van jouw woordenschat;
- het oefenen met passende intonatie;
- samenhang in uitspraak creëren;
- het ontwikkelen van functionele uitdrukkingen voor meer afwisseling woordgebruik;
- verbeteren van jouw uitspraak;
- oefenen met het leggen van nadruk op de juiste lettergreep en woorden

Na afloop van de cursus ontvang je bij een aanwezigheid van minimaal 70% een BLTC-certificaat.

De cursus bestaat uit 12 lessen van 2 uur. De locatie en op welke dag van de week de cursus plaats zal vinden zal later bekend gemaakt worden.

De cursuskosten zijn €430,- per persoon, bij 10 deelnemers. De kosten van de cursus worden door belast naar de school, dus zorg ervoor dat je je deelname vooraf besproken hebt met je direct leidinggevende.

Tijden: 16:00 - 18:00 / 16:30 - 18:30
Locatie: volgt
Kosten: €430,- per persoon, bij 10 deelnemers
Data: volgt
Interesse voor de taalcursus English Fluency Geef je op:
4.Taalcursus Spaans A1
Spaans is na Chinees en Engels de meest gesproken taal ter wereld en geschat wordt dat maar liefst 10% van de wereldbevolking Spaans kan verstaan in de toekomst. Spaans stijgt in populariteit en zal steeds invloedrijker worden. Europeanen kiezen daarom ook vaak voor Spaans als tweede taal.

De taalcursus zal zorgen voor een eerste kennismaking met de Spaanse taal en cultuur. Na afronding van de cursus ben je in staat om basisinformatie te begrijpen en op de juiste manier uit te wisselen. Je zal je bezig houden met het oefenen van de uitspraak en grammatica.

De cursus wordt uitgevoerd door Instituto Cervantes en bestaat uit 40 lesuren. Na afronding van de cursus en/of het niveau ontvangt de cursist een certificaat. De cursus vindt iedere dinsdag of donderdag plaats.

Tijden: 16:00 - 17:30
Locatie: volgt
Kosten: €560,- per persoon, bij 12 deelnemers (excl. kosten examen)
Data: volgt
Interesse voor de taalcursus Spaans A1? Geef je op:
5. Taalcursus Spaans A2
In opvolging van de taalcursus Spaans A1.

Na het afronden van het niveau A2.1 Spaans is de cursist in staat: zich in het Spaans te redden in alledaagse situaties, zoals in winkels, restaurants, postkantoren, in het openbaar vervoer, middels het gebruik van eenvoudige taalconstructies.
korte Spaanse teksten te begrijpen en produceren, zoals notities, berichten en persoonlijke brieven, middels eenvoudig taalgebruik.

De cursus wordt uitgevoerd door Instituto Cervantes en bestaat uit 40 lesuren. Na afronding van de cursus en/of het niveau ontvangt de cursist een certificaat. De cursustijden zijn van 16.00 uur tot en met 18.30 uur. Data en locatie volgen nog.

Tijden: 16:00 - 18:30
Locatie: volgt
Kosten: €560,- per persoon, bij 12 deelnemers (excl. kosten examen)
Data: volgt
Interesse voor de taalcursus Spaans A2? Geef je op:
6. Training Excel
Het doel van deze training is om de geavanceerde, en veelgebruikte mogelijkheden van MS Excel te leren kennen en beheersen. Deze training is bedoelt voor diegene die de basis van MS Excel al beheersen. Na afloop van de training zal je in staat zijn efficiënt om te kunnen gaan met grote gegevenslijsten, kun je tabbladen en bestanden koppelen aan elkaar, ben je in staat om jouw gegevens te beveiligen, kun je taken automatiseren door middel van macro's en ben je nog beter in staat om functies in te zetten en analyses te maken.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:
• veelgebruikte functies; zoekfuncties, datumfuncties, tekstfuncties, functies voor conversies, werkgroepfuncties,
databasefuncties
• cellen definiëren
• samenvoegen van bestanden & gegevens uitwisselen
• geautomatiseerde oplossingsmethoden
• werken met databases
• macro's: bekijken/openen/wijzigen, beveiligingsinstellingen,
• integratie
• verwijderen overbodige decimalen
• GEMIDDELDE
• MAZA
• MINA
• what-if analyse
• driedimensionaal werken
• draaitabellen en grafieken
• sjablonen

Indien gewenst mag je Excel-sheets en/of -bestanden meenemen. Praktijkvoorbeelden kunnen zo tijdens de training worden behandeld. Actief en reactief zal de trainer helpen bij vragen en jou hierin meer kennis en vaardigheden aanreiken. Aan de training is een certificaat verbonden.

De training bestaat uit 4 dagdelen en wordt gegeven van 14:00u tot 17:00u. De kosten zijn € 230,- per persoon, bij 12 deelnemers, inclusief trainingsboek en les- en oefenbestanden.

Tijden: 14:00 - 17:00
Locatie: volgt
Kosten: De cursuskosten zijn € 230,- per persoon, bij 12 deelnemers
Data: volgt
Op welk niveau wil je de training Excel volgen?
Interesse voor de training Excel? Geef je op:
7. Activerende didactiek en coöperatieve leerstrategie
Het eerste onderdeel van deze cursus gaat over het inzetten van activerende didactiek, en het tweede onderdeel gaat over coöperatieve leerstrategieën. Leerlingen weten meestal wel wat zij moeten maken en leren. Maar als je hun vraagt hóe zij zich die kennis en vaardigheden eigen maken, krijg je vaak een vaag en onduidelijk antwoord. Leerlingen moeten hun onderwijsleerproces steeds meer zelf in de hand nemen. De rol van de leraar verandert daardoor van docerend naar coachend, van frontaal-klassikaal naar regisserend leiding geven aan het onderwijsleerproces van de leerlingen. De CED-Groep ontwikkelde de training activerende didactiek voor docenten die in hun nieuwe rol willen groeien. Tijdens deze training komen verschillende thema's aan bod, namelijk individueel werken, zelfstandig werken, werken in duo’s, samenwerkend leren, groepswerk en leren reflecteren. Er wordt gewerkt volgens de principes en aanpak van Prof. Dr. Spencer Kagan.

Coöperatieve leerstrategieën zijn een krachtig onderwijsmiddel. Door ze op de juiste manier in te zetten kun je zorgen voor:
• meer effectieve leertijd
• meer interactie over de leerstof en meer oefenkansen
• betere aansluiting bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van leerlingen: leerlingen voelen zich competent
• versterken van sociaal klimaat, leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden
• leerlingen die beter verwoorden hoe ze hun opdrachten aanpakken en oplossen. Hierdoor leren ze bewuster. En dat
levert betere leerresultaten op!
• goed georganiseerd klassenmanagement. De groep neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor elkaar en het
functioneren van de groep

De docent breidt zijn/haar professionaliteit uit zodat hij/zij het primaire proces beter kan aansturen; De docent kan flexibeler inspelen op veranderende didactische inzichten; Dankzij deze inzichten worden vakoverstijgende activiteiten eerder haalbaar; De leerlingen krijgen geleidelijk meer eigen verantwoordelijkheid en inzicht in de manier waarop zij effectief kunnen werken; Het coachend lesgeven krijgt door deze aanpak een heldere vorm en inhoud.

Deze basistraining bestaat uit vijf bijeenkomsten. Het is wel belangrijk dat je van te voren afstemt met je leidinggevende of je de training kunt volgen.

Tijden: 16:00 - 19:30
Locatie: volgt
Kosten: €500,- per persoon, bij 12 deelnemers
Data: volgt
Interesse voor de training activerende didactiek en leerstrategie? Geef je op:
8. Differentiëren in de klas
Wil je je leerlingen helpen hun talenten te ontwikkelen? Zou je in je lessen wel willen differentiëren in instructie, niveau, leerstijlen, snelheid en tijd, maar weet je niet hoe? Deze cursus is bestemd voor docenten die door te differentiëren de talenten van alle leerlingen willen benutten. Tijdens de praktijkgerichte cursusdagen en het individuele coachgesprek leer je goed in te spelen op de verschillende behoeften. Je krijgt bruikbare tips en praktische voorbeelden en werkt stapsgewijs aan differentiatie in je lessen. De opbrengst: een grotere betrokkenheid van leerlingen!

Tijdens de praktijkgerichte cursusdagen leer je goed in te spelen op de verschillende behoeften. Je krijgt bruikbare tips en praktische voorbeelden en werkt stapsgewijs aan differentiatie in je lessen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten is er een voorbereidende opdracht zoals een artikel of een video bekijken. Na afloop van de bijeenkomst is er een transferactie. Deze acties zijn in eigen tijd te ondernemen.

Deze cursus bestaat uit vier dagdelen, steeds van 14:00 tot 18:00. De locatie wordt nader bepaald. De trainingskosten zijn € 450,- per persoon, bij 12 deelnemers. Deze training wordt uitgevoerd door CED groep.

Tijden: 14:00 - 18:00
Locatie: volgt
Kosten: €450,- per persoon, bij 12 deelnemers
Data: volgt
Interesse voor de training differentiëren in de klas? Geef je op:
9. Begeleidingsvaardigheden – Training ICALT
Begeleiders van onbevoegde leraren, zij-instromers, herintreders, leraren-in opleiding en studenten spelen een centrale rol bij de opvang en begeleiding van docenten in de onderwijsorganisatie. Het is daarom van belang dat zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om voldoende kwaliteit te kunnen leveren. Naast de observatie-instrumenten die de school hanteert is er een beproefd en wetenschappelijk onderbouwd instrument waarin de Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvNO) kan worden vastgesteld. Inmiddels is gebleken dat begeleiding die gericht is op de ZvNO het meest effectief is. Daarom bieden we vanuit Esprit deze training aan waarin coaches, begeleiders, werkbegeleiders, schoolopleiders en ook elkaar consulterende zittende docenten leren observeren aan de hand van het ICALT instrument.

ICALT-training 1: Observeren met ICALT
Tijdens deze training leer je observeren met het ICALT-instrument. Dit is een observatie-instrument dat in kaart brengt hoe het pedagogisch-didactisch handelen van leraren zich ontwikkelt. Het instrument richt zich op waarneembaar gedrag in de volgende domeinen: een veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemming van instructie/verwerking op verschillen, aanleren van leerstrategieën en betrokkenheid van leerlingen. ICALT kan niet alleen worden ingezet in de begeleiding van startende leraren maar ook in die van studenten of bij zittende docenten als instrument voor collegiale consultatie. Het is expliciet niet bedoeld als beoordelingsinstrument.
De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Er wordt ingegaan op de herkomst en theoretische onderbouwing van het instrument en op resultaten uit eerder onderzoek. U krijgt uitleg over het werkwijze en over de afzonderlijke items. Daarna oefent u met het instrument aan de hand van videofragmenten te scoren. Er wordt gekeken in hoeverre er binnen de groep consensus is over de waardering op de verschillende items. Op basis hiervan deze oefening bespreekt de trainer eventuele aandachtspunten en valkuilen met de groep. Het doel van de training is om een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van de ICALT-observaties te realiseren. Dit meten we door te kijken of er bij het tweede videofragment voldoende consensus is binnen de groep en met de landelijke scores.

ICALT-training 2: Observeren met ICALT
Tijdens deze training krijg je een systematiek aangereikt om op basis van de lesobservatie met het ICALT-instrument de Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvnO) te bepalen en concrete ontwikkelpunten vast te stellen waar de startende leraar mee aan de slag kan gaan. Naar aanleiding hiervan bepaalt u in overleg met de startende docent welke begeleiding nodig is om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Na verloop van tijd wordt een volgende observatie uitgevoerd en wordt opnieuw de ZvnO vastgesteld. Zo ontstaat een begeleidingscyclus die steeds opnieuw doorlopen kan worden. Deze combinatie van ICALT-observatie en begeleiden in de ZvNO is in eerder onderzoek effectief gebleken.
De training bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Het theoretisch deel richt zich op effectief leraarsgedrag, de rangorde in het pedagogisch didactisch handelen van de leraar die vastgesteld kan worden met de RASCH-methode en het gericht begeleiden in de ZvnO. Je oefent met het bepalen van de ZvNO. Aan de hand van een videofragment wordt het ICALT-observatie instrument ingevuld en omgezet naar een scoringspatroon waardoor de ZvNO zichtbaar wordt. Vervolgens oefen je met het begeleiden in de ZvNO ter bevordering van het effectief pedagogisch en didactisch handelen.

De trainingen zijn ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen. Als aan de vooraf vastgestelde consensusnorm voldaan wordt, krijgen de deelnemers via de RUG een certificaat “ICALT observator” toegestuurd. De bijeenkomsten worden gepland op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn. De trainingskosten worden vergoed door Frisse Start, dus voor Esprit Scholen zijn er geen kosten aan verbonden, evenals het trainingsmateriaal.

Tijden: volgt
Locatie: volgt
Kosten: geen
Data: volgt
Interesse voor de training ICALT? Geef je op:
10. Basistraining voor werkbegeleiders
In deze training maken werkbegeleiders kennis met het begeleiden en coachen van studenten van de lerarenopleidingen. Het volgen van deze training is voor werkbegeleiders verplicht. Deze training is bedoeld voor werkbegeleiders PO/VO.

De basistraining bestaat uit vier bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Verkennen van je eigen begeleiderskwaliteiten, leerwensen en leervragen en het profiel van een werkbegeleider. Studenten aan het wek worden geobserveerd en waargenomen: wat valt jou op? waar let jij op? wat doet hij/zij goed en wat kan beter? wat denk jij dat hij/zij nodig heeft? Waarop richt je je in het gesprek – mogelijke invalshoeken en keuzes worden besproken.

Bijeenkomst 2: Reflectiegesprek – begeleiden van leren - competentie-ontwikkeling - competenties, POP van de student; leervragen en concerns van de student - hoe begeleid je haar/hem daarbij? Hoe stuur je en wat is belangrijk om te weten? Hoe bouw je het begeleidingsgesprek op? Wat voor vragen stel je en wanneer geef je advies?
Oefenen met feedback. Begeleiden en beoordelen – welk beeld heb je van jouw student?

Bijeenkomst 3: Gesprek over een les – feedback, vragen stellen en sturen. Een les die je hebt gezien kun je nabespreken. Waarop let je bij de bespreking van een les? Hoe voer je dit gesprek – gespreksvaardigheden en soorten vragen (open en gesloten vragen). Hoe leg je de verbinding met het POP van de student? Hoe krijg je en hoe houd je jouw student bij de les?

Bijeenkomst 4: Coachgesprek - naar aanleiding van een incident. Analyse: wat speelt er eigenlijk, waar zit het probleem? Hoe voer je dit gesprek? Vragen stellen of tips en advies geven? Een reeks gespreksrondes: deelnemers voeren een gesprek en oefenen met het geven van feedback. Wat is jouw stijl van begeleidingsgesprekken voeren?
Ook zal aandacht worden besteed aan de verschillende invalshoeken vanuit waar je kunt kijken en hoe je kijkt naar het werk van jouw student.

Deze training bedraagt € 500,- per persoon, bij 12 deelnemers en wordt betaald door de opleidingsschool. De school ontvang hiervoor dus geen factuur. Het is wel belangrijk dat je van te voren afstemt met je leidinggevende of je de training mag volgen. Het certificaat dat je ontvangt na afloop van de training bevat het keurmerk van Register Leraar.

Tijden: 16:00 - 19:00
Locatie: volgt
Kosten: €500,- per persoon, bij 12 deelnemers (betaald door de opleidingsschool)
Data: volgt

*Voorwaarde voor het deelnemen aan deze training is het begeleiden van een student.
Interesse voor de basistraining voor werkbegeleiders? Geef je op:
11. Verdiepende training voor werkbegeleiders
Bij de verdiepende training is onder meer aandacht voor het geven van geven (ook aan studenten die hier niet voor open staan), het begeleiden van onderzoek en beoordeling. De verdiepende training is bedoeld voor gecertificeerde en ervaren werkbegeleiders vanuit PO/VO. Deze training wordt uitgevoerd door de HvA.

Het certificaat dat je ontvangt na afloop van de training bevat het keurmerk van Register Leraar.

Deze training bestaat uit vier bijeenkomsten, gepland steeds van 16:00 - 19:00:

Tijden: 16:00 - 19:00
Locatie: volgt
Kosten: €500,- per persoon, bij 12 deelnemers
Data: volgt
Interesse voor de verdiepende training voor werkbegeleiders? Geef je op:
12. Onderzoekstraining voor docenten
Ook dit schooljaar wordt de opleiding voor docenten met onderzoekstaken – ook wel bekend als ‘DOT-training’ – aangeboden. Centraal in die opleiding staat onderzoek naar de opbrengsten van je eigen vakdidactische ‘interventie’.
Het centrale thema in de opleiding is ‘metacognitie en zelfsturing’. De vakdidactische interventie richt zich primair op dat domein. Een andere rode draad in de opleiding is de vraag hoe je rond een vernieuwde aanpak in jouw vak een voortrekkersrol in de sectie kunt spelen: wat komt daar bij kijken, hoe pak je zoiets aan? Je bent dus niet ‘slechts’ een individuele docent die in zijn vak eens iets nieuws probeert: in het vakonderdeel waar jij je op richt ben je de expert die ook anderen probeert te gidsen en inspireren.

De opleiding omvat tien bijeenkomsten op de UvA, een tussenpresentatie op de jaarlijkse conferentie van Esprit en een eindpresentatie. Tussen de maandelijkse bijeenkomsten door werk je aan je eigen onderzoek en krijg je daarbij ook individuele begeleiding; de UvA-docent komt daarvoor naar school.
Het programma bestaat uit vier onderdelen: In de eerste maanden staat vooral het thema metacognitie centraal. Aan de hand van relevante literatuur vindt verdieping plaats en worden de inzichten direct toegepast in de klas. Het tweede onderdeel is vooral toegespitst op introductie en training in een aantal onderzoeksinstrumenten die in de klas gebruikt kunnen worden – denk aan hardop-denk-analyse, time-on-task observaties, inhoudsanalyse, learner report). Derde punt van aandacht is het inspireren en ‘meekrijgen’ van collega’s, en het vierde – en belangrijkste – ‘speerpunt’ is het werken aan je eigen onderzoek. Uiteraard wordt in de bijeenkomsten gewerkt aan zaken als een (grondige) probleemanalyse, aan het maken van een onderzoeksopzet (voormeting en nameting, experiment- en controlegroep) en aan het verwerken van gegevens die je bij de leerlingen hebt verzameld.

Deze cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten (verspreid over het hele schooljaar), gepland op de woensdag steeds van 14:00 tot 17:00 uur. De cursus vindt plaats bij de UvA, Roeterseiland Campus en wordt uitgevoerd door drs. M.G. (Marcel) van Riessen, Docent Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.
Per school kan er één docent meedoen, deze krijgt 120 taakuren voor deelname. De ze betaking is bedoeld voor implementatie en verdere verspreiding van de lessen die je hebt ontworpen en/of de effectmetingen die je daarbij hebt uitgevoerd. Deze cursus wordt betaald door 'Opleiden met Esprit Scholen'.

Tijden: 14:00 - 17:00
Locatie: UvA, Roeterseiland Campus
Kosten: wordt betaald door 'Opleiden met Esprit Scholen'
Data: volgt

Interesse voor de training ontwerp en onderzoek voor docenten (DOT)? Geef je op:
13. Oriëntatie op coaching
Deze training is gericht op een groep docenten, dat begeleidende taken verzorgen binnen de school of voor medewerkers die coachen of willen gaan coachen. In deze training komen de basistechnieken voor de professionele coach aan de orde. In deze training leren medewerkers gestructureerd te coachen op basis van een beproefde methode.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:
• Uitgangspunten van coaching
• Rolpatronen
• Coachen van individuen en groepen
• Verschillende coachingssituaties
• Opbouw van het coachingsgesprek
• Hanteren van coachingstechnieken
• Feedback geven en ontvangen
• Doorbreken van weerstand
• Begeleidingsvaardigheden
• Oefenen van lastige situaties

De trainingskosten zijn € 455,- per persoon, bij 12 deelnemers (exclusief kosten voor de lunch).

Tijden: 15:00 - 19:30
Locatie: volgt
Kosten: €455,- per persoon, bij 12 deelnemers
Data: volgt
Interesse voor de training oriëntatie op coaching? Geef je op:
14. Video interactieve begeleiding
Video interactie begeleiding (VIB) is als methodiek een van de invloedrijkste instrumenten als het gaat om professionalisering van leraren. Videobeelden geven direct en praktisch inzicht in interventies in een lessituatie die werken en die nog verder ontwikkeld kunnen worden. VIB kan worden ingezet voor individuele begeleidingstrajecten, collegiale consultatie of voor onderwijsvernieuwing.

In deze training leer je met behulp van beeld op microniveau docentgedrag, leerlinggedrag en de interactie tussen docent-leerling te analyseren en dit in te zetten in een begeleidingstraject met een student, starter of een ervaren collega. De training bestaat uit vijf dagdelen waar er aandacht is voor de coach, -en technische vaardigheden die nodig zijn om een video-begeleidingstraject uit te voeren. Afhankelijk van de behoefte kan er een extra oefenbijeenkomst worden ingelast.
Coachen met videobeelden leer je vooral door het te doen. U maakt daarom tijdens de training diverse filmopnames van een student, starter of collega en voert met deze persoon een begeleidingsgesprek m.b.v. micro-analyses. Als eindopdracht filmt en analyseert u de gevoerde gesprekken om uw eigen ontwikkeling in zicht te krijgen..

Deelnemers aan deze training beschikken over opname apparatuur zoals een handycam, telefoon of tablet (met bijbehorende snoertjes) en een laptop met Windows Movie Maker/ IMovie. Het is daarnaast aan te raden om, voorafgaand aan de training, een student, starter, collega te vinden die als coachee aan dit ‘oefentraject’ mee wil doen.


Deze training bestaat uit vijf dagdelen.


Tijden: 14:00 - 17:00
Locatie: volgt
Kosten: €500,- per persoon, bij 12 deelnemers
Data: volgt
Interesse voor de training videointeractieve begeleiding? Geef je op:
15. Zelfmanagement
Het onderwijs wordt door veel medewerkers als dynamisch ervaren: inspelen op vele veranderingen vraagt tijd en energie. Tijd lijkt soms door de vingers te glippen. Het doel van de training is het leren denken in persoonlijke mogelijkheden en minder in belemmeringen. De focus op belemmeringen wordt verschoven naar ‘plezierig werken in een gezonde leergemeenschap’.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan de orde:
• Persoonlijke doelen stellen
• Zelfanalyse
• Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
• Effectieve werkorganisatie
• Inzicht in eigen gedrag en handelen
• Omgaan met weerstand
• Effectief time management
• Geven en ontvangen van feedback
• Praktijksituaties en –voorbeelden en persoonlijke actieplan.

De training zelfmanagement is in het schooljaar 2015-2016 ook aangeboden. Deelnemers zijn zeer tevreden over het effect van de training op de persoonlijke effectiviteit. De focus is 'plezierig werken in een gezonde leergemeenschap'.
Deze training is gepland op vier dagdelen, steeds van 14:00 - 17:30 uur. De locatie wordt nader bepaald.

Uitvoering opnieuw door: Adrie Beljaarts. Zij werd eerder ingezet via CNA en is nu als zelfstandig trainer werkzaam.

Tijden: 14:00 - 17:30
Locatie: volgt
Kosten: €434,- per persoon, bij 12 deelnemers
Data: volgt
Interesse voor de training zelfmanagement? Geef je op:
16. Klassenmanagement
In deze training wordt de nadruk gelegd op het managen van de klas. Hoe creëer je orde en meer betrokkenheid? Hoe creëer je een klimaat waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken? Elk trainingsmoment begint met een kort theoretisch kader waarna er praktische tools worden geboden die direct gebruikt kunnen worden om een goed leer- en werkklimaat te creëren. Daarnaast wordt ingegaan op hoe je een leerling goed één-op-één kan begeleiden. Na de training weten docenten hoe ze een klas kunnen managen en hebben ze een solide basis voor leerlingenbegeleiding.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan de orde:
• Docentgedrag
• Leerlingengedrag
• Het bieden van structuur
• Effectieve onderwijstijd
• Gedragsinstructie bij de werkvormen
• Verantwoordelijkheid geven en nemen
• Passend docentgedrag
• Het effect van feedback en feedforward

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en zal worden uitgevoerd door CED groep. Aan de training is een certificaat verbonden.

Tijden: 15:00 - 18:00
Locatie: volgt
Kosten: €440,- per persoon, bij 12 deelnemers
Data: volgt
Interesse voor de training klassenmanagement? Geef je op:
Persoonlijke gegevens
Naam medewerker: *
Your answer
E-mail adres: *
Your answer
Telefoonnummer: *
Your answer
Naam school: *
Your answer
Naam leidinggevende: *
Your answer
Voorafgaand aan de aanmelding *
Required
Heb je een vraag over de training?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Esprit Scholen. Report Abuse