Request edit access
CÁC KHÓA NGẮN HẠN VIETSOURCING

1. Tại TP HCM


- Khóa "ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BCTC" -----> chưa có lịch mới

- Khóa "HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN TT202 " ---> 14/04/2018

- Khóa "HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NÂNG CAO TT202 ---> 21/04/2018

- Khóa "QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG" --------> 14/04/2018
- Khóa " KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO" -------> 14/04/2018

- Khóa "PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG EXCEL" ---------> 21/04/2018

- Khóa " Kỹ năng giải trình , đàm phán trong thanh tra về chuyển giá" --->Chưa có lịch mới

- Khóa "Quản lý và kiểm soát chi phí" ---> 19/05/2018

- Khóa "So sánh chuẩn mực kế toán VN ( VAS) & Quốc tế ( IFRS)" ---> chưa có lịch mới

- Khóa "Tiếng anh chuyên ngành Kế toán- Tài chính" ---> chưa có lịch mới
- Khóa "IFRS – CÁC CHUẨN MỰC BCTC QUỐC TẾ" ---> chưa có lịch mới


2. TẠI HÀ NỘI

- Khóa "ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BCTC" -----> chưa có lịch mới

- Khóa HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN TT202 (BTC) " ---> 14/04/2018

- Khóa "SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH"---> 09/06/2018

- Khóa "PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG EXCEL" --------->08/04/2018

- Khóa "KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN" ---> chưa có lịch

- Khóa "KIỂM TOÁN NỘI BỘ" ---> chưa có lịch

- Khóa "CÁC CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS" ----> chưa có lịch

- Khóa "TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH" ----> chưa có lịch mới

- Khóa "XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN COSO" -----> 15/04/2018

- Khóa "QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG" ----> 19/05/2018

- Khóa " LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ" ----> 27/05/2018

- Khóa "SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH" ----> 09/06/2018

- Khóa " TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO" ----> 17/06/2018.


Liên hệ tư vấn Hotline: Loan - 028 7303 6701 ext phím 0

Email: loan.webketoan@gmail.com

Để xem các khóa chuyên môn ngắn hạn khác anh / chị vui lòng truy cập:

Lịch khai giảng tại Hà Nội: http://vietsourcing.edu.vn/public/lich-short-course-hn.html

Lịch khai giảng tại HCM: http://vietsourcing.edu.vn/public/lich-short-course-tp-hcm.html


Rất vui được chào đón quý anh chị tại Vietsourcing!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service