แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ละครลิง: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

โครงการปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วครับ หากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนหน้างานได้
ขอบคุณครับ