รับฟังข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ในช่วงการรื้อถอน และช่วงก่อสร้างอาคาร สผ.* ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ* อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาในการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ชื่อ และนามสกุล *
Your answer
สถานะผู้ตอบแบบรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ *
ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ในช่วงการรื้อถอน และช่วงก่อสร้างอาคาร สผ. *
Your answer
ท่านต้องการรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ขอขอบคุณท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบรับฟังข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้
Your answer
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy