Request edit access
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ พขร.รพ.บ่อเกลือ ประจำรถ พระราชทาน1 กค-6643
ทุกๆแบบประเมิณของท่านช่วยให้ระบบการให้บริการของงานยานพาหนะของ รพ.บ่อเกลือดีขึ้น
กลุ่มงานที่ขอใช้รถ *
ชื่อ-สกุล ผู้บันทึกแบบประเมิน *
Your answer
กรุณาเลือกพนักงานขับรถที่ให้บริการ *
Required
พนักงานขับรถสำรอง(อื่นๆ)
Your answer
จุดหมายปลายทาง *
Your answer
วันที่ออกเดือนทาง *
MM
/
DD
/
YYYY
1. การนัดหมาย ตรงต่อเวลา *
Required
2.ความพร้อมและความสะอาดของรถยนต์ *
Required
3.มารยาทการขับรถยนต์ และความปลอดภัย ไม่แซงในที่คับขัน *
Required
4.ขับรถความเร็วสูงสุดไม่เกิน 90 กม/ชม. *
Captionless Image
Required
5.การใช้วาจา มารยาท การมีน้ำใจของพนักงานขับรถยนต์ *
Required
6.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ขณะปฏิบัติงาน *
Required
7.ข้อแนะนำอื่นๆ(หากมี)
Your answer
8.คำชมเชย(หากมี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service