Request edit access
โครงการจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมสมองในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน อย่างง่าย สะดวก และถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการทางกฎหมาย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถเผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการ SME จำกัดจำนวนรุ่นละ 50 ท่าน โดยจัดทั้งหมด 7 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. 62 ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 62 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รุ่นที่ 3 วันที่ 6 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
รุ่นที่ 4 วันที่ 13 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 5 วันที่ 20 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
รุ่นที่ 6 วันที่ 27 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ 7 วันที่ 28 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมเอเซีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
**สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 887 5078-79
คุุณพนิดา ผาทองที หรือ คุณนภาพร ธะระณีวัฒน์

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service