ΑΤΕΙ-Θ, Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή Φόρμα Επικοινωνίας

Η συγκεκριμένη φόρμα ( "ΑΤΕΙ-Θ, Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή Φόρμα Επικοινωνίας") αφορούσε μόνον στην θητεία του Συνηγόρου του Φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και σήμερα έχει απενεργοποιηθεί.

Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή στο ΑΤΕΙ-Θ, τηλ: 2310.013670 και 2310.013693, ή με τη Διοίκηση του ΑΤΕΙ-Θ στο τηλέφωνο: 2310.013102.