Request edit access
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ
จัดทำโดย สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ข้อมูลผู้ร้อง
คำนำหน้า - ชื่อ - สกุล *
Your answer
หมายเลขบัตรประชาชน *
Your answer
เพศ *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล *
Your answer
ผู้ถูกร้อง
ประเภทบุคคล *
ประเภทการร้องเรียน
ชื่อเรื่อง *
Your answer
ประเภทการร้องเรียน *
ท่านเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่นหรือไม่ *
หากท่านเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงาน
Your answer
รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องทุกข์/ร้อง
Your answer
ช่องทางติดต่อกลับ ที่ท่านสะดวก
เลือกช่องทางที่ท่านสะดวกที่สุด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy