Request edit access
Borang Kaji Selidik Pegangan Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) Di Kalangan Umat Islam Di Negeri Selangor
Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklum balas berhubung pegangan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah di Kalangan Umat Islam di Negeri Selangor. Anda hendaklah menjawab semua soalan yang disediakan. Terima kasih kerana meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang kajil selidik ini. Kerjasama anda amatlah dihargai.
Bahagian I: Latar Belakang
Sila tandakan pada ruangan yang berkaitan.
1. Jantina : *
2. Umur : *
3. Jawatan/ Pekerjaan : *
4. Kelayakan Akademik : *
5. Bidang Pengajian : *
6.Daerah Kediaman : *
7.Kediaman anda : *
Bahagian II : Pengenalan Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ)
Sila tandakan pada ruangan berkaitan.
8. Saya...............kepada aqidah ASWJ. *
9. Pilih jawapan yang betul mengenai sifat wajib bagi Allah S.W.T ? *
10. Saya...............tentang aqidah ASWJ. *
11. Saya mendapat maklumat berkenaan aqidah ASWJ daripada: (Keutamaan) *
12. Apakah sumber pegangan aqidah ASWJ? *
13. Saya............... kitab-kitab berkaitan aqidah ASWJ? *
14. Saya.................pegangan aqidah ASWJ adalah berdasarkan dua aliran utama. *
15. Dalam bab Akidah, ASWJ merujuk kepada : *
16. Dalam bab Syariah, ASWJ merujuk kepada Fiqh : *
17. Dalam bab Akhlak, ASWJ merujuk kepada Tasawuf : *
18. Kategori buku yang paling anda minat membaca : *
19. Buku pilihan anda berkaitan keagamaan terbitan : *
20. Topik buku keagamaan pilihan anda ialah : *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms