Request edit access
COURSING CC EU S MORAVSKÝM COURSINGEM V PODMITROVĚ
Catahoula club EU pořádá speciální coursing pro louisiánské leopardí psy ve spolupráci s Moravským coursingem.
Email address *
Datum konání: 15.9.2019, začátek v 14:30 hod.
Pořadatel:
Catahoula Club EU - Petra Sádecká
Přejímka psů:
Petra Sádecká 14:00 – 14:30 hod.
Uzávěrka přihlášek: 1.9.2018
V případě zájmu o coursing po termínu uzávěrky, kontaktujte Bc. Hanu Pospíšilovou (tel. 607 676 660, email: pospisilova.hanna@seznam.cz).

STARTOVNÉ:
TRÉNINKOVÉ BĚHY V RÁMCI ÚČASTI NA CELÉM SETKÁNÍ CC EU – ZDARMA

TRÉNINKOVÉ BĚHY V RÁMCI ÚČASTI NA CELÉM SETKÁNÍ CC EU SE ZÁPISEM – 100KČ PRO ČLENY CC EU / 150 PRO NEČLENY CC EU

LICENČNÍ BĚHY V RÁMCI ÚČASTI NA CELÉM SETKÁNÍ CC EU - 150KČ PRO ČLENY CC EU / 200 PRO NEČLENY CC EU

ÚČAST POUZE NA COURSINGU – 250 KČ PRO ČLENY CC EU / 300KČ PRO NEČLENY CC EU

PŘIHLÁŠKA JE PŘIJATA AŽ PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO!

PLATBU JE NUTNÉ ZASLAT DO UZÁVĚRKY NEJPOZDĚJI DO 1.9.2018 na účet CC EU nebo přímo pokladníkovi – Bc. Haně Pospíšilové. Do poznámky uveďte "COURSING" a své příjmení. Platba je nevratná!

Číslo účtu/Account Nr.: Fio banka, Praha 1/Prague 1
CZK v ČR/in CZ: 2900483545/2010
EUR v SR/in SK: 2800483548/8330
jiné měny a mezinárodní platby/other currencies and international payments:
IBAN: CZ6220100000002800483548, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
IČO: 22733795, NEJSME PLÁTCI DPH

Informace o coursingu

Na této trati je možné si zaběhnout tréninkový běh pro plnění licence a nebo licenční běh. Při licenčním běhu a nebo tréninkové běhu pro plnění licencí musí mít pes coursingovou dečku.

Párové běhy jsou možné pouze v náhubku.

Běhání na konečném navijáku, trať natahujeme na čtyřkolce.

Každá kategorie běží dvě kola.

Háravé feny se můžou zúčastnit závodu pouze po domluvě s pořadatelem.

Podmínky účasti
Podmínky pro všechny účastníky:

Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa

Bezpečnostní opatření:

Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!

Veterinární předpisy:

Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.
Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Dodatek pro závod:

Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnos

Pravidla naleznete zde http://www.moravsky-coursing.cz/dokumenty/

Přihláška
Jméno a příjmení majitele/Name and surname:
Your answer
Email:
Your answer
Telefonní kontakt/Phone Nr.:
Your answer
Adresa/Address:
Your answer
Počet psů/Number of dogs:
Your answer
Chci běžet: (možnost zvolit více odpovědí)
Poznámky:
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms