Dotazník pre cyklistov - dotazník spokojnosti, nápadov
No responses
Loading...
Loading responses...
Cyklotrasy
1. Stav cyklotrás, ciest týkajúcich sa ich množstva
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
2. Stav cyklotrás, ciest týkajúcich sa ich kvality
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
3. Vieš niečo o kategórizácií trás z hľadiska účelu: cestné, horské?
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
4. Vieš niečo o kategórizácií trás z hľadiska náročnosti: rekrea, šport, expert
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
Norma, legislatíva
5. Poznáš značkovú normu STN 01 8028 - cykloturistické značenie?
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
6. Vieš niečo o problematike prípravy trás z hľadiska prípravy, registrácie značenia?
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
7. Vieš niečo o stave cyklotrás z hľadiska legálnosti?
No responses yet for this question.
8. Si vyznávač bicyklovania
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
9. Užívaš bicyklovanie najmä na účely bicyklovania
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
10. Na orientáciu v teréne používaš
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
11. Používaš trasy v teréne
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.