Request edit access
Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Oχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ηράκλειας
Α. Γενικά
Βασικό άξονα του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Ηράκλειας αποτελεί η μετάβαση προς ένα νέο οικοσύστημα έξυπνης κινητικότητας. Με βάση την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για "καθαρές" και βιώσιμες μεταφορές και το Εθνικό Σχέδιο για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, η ηλεκτροκίνηση, και οι υποστηρικτικές προς αυτήν τεχνολογίες οι οποίες και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία ενός ολιστικού έξυπνου συστήματος μεταφορών, είναι κομβικής σημασίας και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της κινητικότητας.

Η ηλεκτροκίνηση προσφέρει τη δυνατότητα για την εκπλήρωση πιο σύντομα πολλών περιβαλλοντικών στόχων και ορόσημων που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τη μείωση των εκπομπών CO2, της περιβαλλοντικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, αλλά και τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Ο Δήμος Ηράκλειας προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄142), το προβλέπει τη χωροθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών στην ευρύτερη περιφέρειά του, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των υποδομών του μέλλοντος. Το ΣΦΗΟ έτσι προβλέπεται να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως ένα κοινό σχέδιο χωροθέτησης φορτιστών Η/Ο, αλλά ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες συμβολής τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος ούτως ή άλλως θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο.

Η προσέγγιση θα βασίζεται σε πολυκριτηριακή (χωρική και μη) ανάλυση και θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, τους διαφορετικούς τύπων οχημάτων και φορτιστών, τα δημογραφικά και οικιστικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κινητικότητα και επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσω της εκπόνησης του ΣΦΗΟ θα γίνει εκτίμηση ή/και πρόβλεψη για τις ανάγκες και δυνατότητες του Δήμου για τη σταδιακή αντικατάσταση του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα και για το ενδεχόμενο εγκατάστασης στόλου κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων διαφόρων τύπων.
Το Σ.Φ.Η.Ο. συντάσσεται με αρχικό ορίζοντα πενταετίας (5ετίας) όπου και προβλέπεται η κατ’ ελάχιστον αναθεώρηση.

Β. Ενημέρωση Υλοποίησης
Ο Δήμος Ηράκλειας έχει ολοκληρώσει τα δύο πρώτα στάδια που απαιτούνται για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των Διοικητικών του ορίων. Λαμβάνοντας μέριμνα για την ισότιμη συμμετοχή και την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ κατά το δυνατόν στις Δημοτικές υποδομές, χωροθετεί το σύνολο των δημοσίων θέσεων στάθμευσης (ΔΘΣ) και των σταθμών φόρτισης Η/Ο

Γ. Χωροθέτηση
Οι δυνατές θέσεις χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ανά οικισμό παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ

Δ. Συμμετοχικές Διαδικασίες - Διαβούλευση
Η παρούσα συμμετοχική διαδικασία έχει σκοπό να αποτυπώσει τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των φυσικών προσώπων αλλά και λοιπών ιδιωτικών φορέων προκειμένου η τελική πρόταση χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, αλλά να είναι και βιώσιμη. Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο έχει απλή δομή πολλαπλών επιλογών, προστατεύοντας πλήρως τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου που το συμπληρώνει. Η συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης θα διαμορφώσει την τελική έκδοση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Η σχέση μου με τον Δήμο Ηράκλειας. Συμπληρώνω την συγκεκριμένη έρευνα ως *
2. Η βασική μου δραστηριότητα (Εργασία, εκπαίδευση, κ.ά.) βρίσκεται: *
3. Πόσο συχνά μετακινήστε προς τον Δήμο Ηράκλειας *
Κάθε μέρα
Πολλές φορές την εβδομάδα
Λίγες φορές την εβδομάδα
Μια φορά τις δυο εβδομάδες
Μια φορά τον μήνα
Πιο σπάνια
Δεν μετακινούμαι για αυτόν τον σκοπό
Για λόγος εργασίας /εκπαίδευσης
Για αγορές
Για αναψυχή / ψυχαγωγία
Για προσωπικές υποθέσεις /υποχρεώσεις
Για Διακοπές / Τουρισμό
4. Πού βρίσκεται η κατοικία σας *
5. Ποια είναι η γνώμη σας για τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα; *
Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ουδέτερος
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Δεν γνωρίζω
Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πολύ πιο ήσυχα σε σχέση με άλλα
Τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν μεγάλη επιτάχυνση
Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι περιβαλλοντικά φιλικά, διότι δεν έχουν καθόλου εκπομπές αερίων
Το κόστος για την φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι λιγότερο από 2 € ανα 100 χλμ
Τα ηλεκτρικά οχήματα κοστίζουν σχεδόν το ίδιο με τα συμβατικά οχήματα
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να καλύψουν μέγιστη απόσταση 150 χλμ. μεταξύ δυο φορτίσεων..
Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος δεν γίνεται να διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά
6. Την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα όχημα, θα σκεφτόσασταν να αγοράσετε ένα ηλεκτροκίνητο; *
7. Ποιοι παράγοντες θα ήταν σημαντικοί για εσάς εάν θα σκεφτόσασταν να αγοράσετε ένα ηλεκτρικό όχημα; *
Καθόλου σημαντικό
Λίγο σημαντικό
Αρκετά Σημαντικό
Πολύ σημαντικό
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
Άνετη οδήγηση / απόδοση
Πόσο όμορφο φαίνεται /οψη / design
Η δυνατότητα να αγοραστεί μεταχειρισμένο
Το χαμηλό κόστος φόρτισης
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα
Αυτονομία / Η απόσταση που μπορεί να ταξιδέψει πριν να χρειαστεί φόρτιση
Το αρχικό κόστος αγοράς
Πόσες δημόσιες υποδομές φόρτισης είναι διαθέσιμες / Πόσο εύκολα μπορώ να φορτίσω όταν είμαι εκτός σπιτιού
Το κόστος συντήρησης
8. Ποια από τα παρακάτω κίνητρα θα ήταν σημαντικά για εσάς εάν θα σκεφτόσασταν να αγοράσετε ένα ηλεκτρικό όχημα; *
Καθόλου σημαντικό
Λίγο σημαντικό
Αρκετά Σημαντικό
Πολύ σημαντικό
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
Επιδότηση της αγοράς
Απαλλαγή από περιβαλλοντικούς φόρους
Ευκολία στάθμευσης - Ειδικές θέσεις για περιβαλλοντικά φιλικά οχήματα
Εύκολη φόρτιση σε κεντρικές περιοχές
Εύκολή φόρτιση σε περιοχές κατοικίας / γειτονίες
Επιδότηση εγκαταστάσεων οικιακών φορτιστών
Το αρχικό κόστος αγοράς
9. Έστω ότι αγοράζατε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο μέλλον. Που θα θέλατε να υπάρχουν υποδομές φόρτισης, ώστε να νιώθετε ασφάλεια στις μετακινήσεις ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΣ; *
Δεν χρειάζεται
Καλό θα ήταν να υπάρχουν
Είναι σημαντικό να υπάρχουν
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
Στην γειτονία μου - στο δρόμο
Στο κέντρο της πόλης
Στην περιοχή που εργάζομαι
Στα παρκινγκ εκτός οδού (είτε ιδιωτικά, είτε δημόσια)
Σε σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος (θέατρα, εμπορικά κέντρα, γήπεδα, κ.ά.)
Σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης
Σε περιοχές εμπορίου & αναψυχής
Στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της κατοικίας μου
Δημογραφικά χαρακτηριστικά & στοιχεία μετακινήσεων
Θα χρειαστούμε λίγα στοιχεία για εσάς
10. Φύλο *
11. Ηλικιακή ομάδα * *
12. Απασχόληση *
13. Επίπεδο εκπαίδευσης *
14. Ποιο είναι το μηνιαίο καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού σας; *
15. Το σπίτι στο οποίο κατοικείτε, διαθέτει πυλωτή με θέση στάθμευσης; *
16. Ποια είναι η ηλικία του κτιρίου στο οποίο κατοικείτε; (εκτίμηση) Εισάγετε χρονολογία - π.χ. 1982 *
17. Πόσα χιλιόμετρα διανύετε ετησίως- Εκτίμηση κατά μέσο όρο *
18. Πόσο συχνά βάζετε καύσιμα στο όχημα σας; *
19. Όταν βάζετε καύσιμα στο όχημα σας, το συμπληρώνετε μέχρι να είναι πλήρες *
20. Συνήθως μέσα σε μια τυπική ημέρα που παρκάρετε; *
21. Κρίνετε σκόπιμο οι Δημόσιες υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων να χωροθετηθούν στους κάτωθι οικισμούς: *
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΔΙΑΦΟΡΟ
Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας- Μικρά οχήματα
Ηράκλεια 2- Μικρά οχήματα
Σκοτούσα- Μικρά οχήματα
Λιθότοπος- Λίμνη Κερκίνη- Μικρά οχήματα
Χρυσοχώραφα- Μικρά οχήματα
Βαλτερό- Μικρά οχήματα
Λιμνοχώρι- Μικρά οχήματα
Δασοχώρι - Μικρά οχήματα
Καρπερή- Μικρά οχήματα
Κοίμηση- Μικρά οχήματα
Ποντισμένο- Μικρά οχήματα
Αμμουδιά- Μικρά οχήματα
Γεφυρούδι- Μικρά οχήματα
Μελενικίτσι- Μικρά οχήματα
Νέα Τυρολόη- Μικρά οχήματα
Παλαιόκαστρο- Μικρά οχήματα
Στρυμονικό- Μικρά οχήματα
Ζευγολατειό- Μικρά οχήματα
Καλόκαστρο- Μικρά οχήματα
Λιβαδοχώρι- Μικρά οχήματα
Τριάδα- Μικρά οχήματα
Χείμαρρος- Μικρά οχήματα
Ηράκλεια- Λεωφορεία ΚΤΕΛ – Τουριστικά Λεωφορεία – Δημοτικά Οχήματα
Σκοτούσα- Λεωφορεία ΚΤΕΛ – Τουριστικά Λεωφορεία – Δημοτικά Οχήματα
Λιθότοπος Λίμνη Κερκίνη- Λεωφορεία ΚΤΕΛ – Τουριστικά Λεωφορεία – Δημοτικά Οχήματα
Στρυμονικό- Λεωφορεία ΚΤΕΛ – Τουριστικά Λεωφορεία – Δημοτικά Οχήματα
Κοίμηση - Λεωφορεία ΚΤΕΛ – Τουριστικά Λεωφορεία – Δημοτικά Οχήματα
22. Κρίνετε σκόπιμο να γίνει χωροθέτηση υποδομών φόρτισης Η/Ο/ σε άλλες θέσεις εντός κάθε οικισμού, σε ποιο οικισμό *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Orizon ATE. Report Abuse