Request edit access
Praktijkvoorbeelden Checklist Groen Bouwen
De Checklist Groen Bouwen is een handvat voor bedrijven en particulieren bij het toepassen van natuurinclusieve maatregelen bij nieuwbouw en renovatie. De website (www.checklistgroenbouwen.nl) zal volledig worden vernieuwd. Meer dan nu het geval is, willen Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging zorgen voor inspiratie en concrete voorbeelden voor maatregelen voor vogels én vleermuizen. Voor de nieuwe website verzamelen wij praktijkvoorbeelden om een plek te creëren waar overheden, bedrijfsleven en particulieren makkelijk en snel voorbeelden van maatregelen in het kader van natuurinclusief bouwen kunnen bekijken.

Voor deze praktijkvoorbeelden vragen Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging graag om uw hulp. Was u betrokken bij de toepassing van maatregelen in gebouwen voor vogels (met name huismus, gierzwaluw en huiszwaluw) of vleermuizen (dwergvleermuizen, laatvlieger, grootoorvleermuizen of bijvoorbeeld meervleermuis)? Dan willen wij u vragen onderstaand formulier in te vullen voor het betreffende voorbeeld. Let wel, er wordt een selectie uit alle inzendingen gemaakt om een gevarieerd overzicht te bieden.

Deze vragenlijst is toegankelijk tot en met 1 januari 2018.

Contactgegevens
De contactgegevens zullen niet op de website geplaatst worden. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor onderlinge contact tussen Vogelbescherming Nederland of de Zoogdiervereniging met de inzender bij vragen of onduidelijkheden over het ingezonden voorbeeld.
Voor- en achternaam *
Your answer
E-mailadres *
Your answer
Locatie
Adres *
Your answer
Postcode + woonplaats *
Your answer
Coördinaat X
Your answer
Coördinaat Y
Your answer
Maatregel
Vraag 1: welke maatregel is genomen? *
Wees a.u.b. zo specifiek mogelijk, zoals welk type neststeen, vleermuiskast (bij twijfel kunt u de website http://vleermuiskasten.nl raadplegen) en aantallen of strekkende meters. Gelieve de tekst zo kort en bondig mogelijk houden.
Your answer
Vraag 2: wanneer is de maatregel toegepast? *
MM
/
DD
/
YYYY
Vraag 3: wat is/zijn de doelsoort(en) van de maatregel? *
(meerdere antwoorden mogelijk)
Required
Vraag 4: wat is de functie van de maatregel? *
(meerdere antwoorden mogelijk)
Required
Vraag 5: is deze maatregel als vervanging voor bestaande verblijfplaatsen of is het een toevoeging op al bestaande verblijfplaatsen? *
Vraag 6: wat waren de kosten?
Vraag 7: hoe is deze maatregel gefinancierd?
Your answer
Vraag 8: wie heeft de maatregel uitgevoerd? *
(meerdere antwoorden mogelijk)
Required
Vraag 9: welke andere partijen waren betrokken bij deze maatregel?
Your answer
Vraag 10: heeft na de plaatsing van deze maatregel monitoring plaatsgevonden? *
Vraag 11: zo ja, wat is er precies gemonitord en gedurende het eerste jaar na plaatsing?
Your answer
Vraag 12: heeft de monitoring aangetoond dat de voorziening in gebruik is genomen?
Vraag 13: door welke soort(en) is de voorziening in gebruik genomen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Vraag 14: is er tegen eventuele moeilijkheden aangelopen tijdens het realiseren van de maatregel?
Your answer
Vraag 15: wat was de doorlooptijd van de maatregel (van planvorming tot uitvoering)?
Your answer
Beeldmateriaal
Een website wordt pas inspirerend met voldoende en duidelijke beelden. Hier kunt u beeldmateriaal (foto’s, technische tekeningen, instructies etc.) in een zo hoog mogelijke resolutie uploaden. Graag in de bestandsnaam de naam van het project én de fotograaf vermelden.

De bestanden kunnen worden geüpload via https://wetransfer.com. Via WeTransfer kunnen de bestanden worden gestuurd naar Bodhi.Louisse@vogelbescherming.nl

Bedankt!
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging willen u hartelijk bedanken voor het invullen van deze vragenlijst.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms