Request edit access
แบบยื่นคำร้อง / คำแถลง / คำขอ ผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้า
(ใช้สำหรับยื่นคำร้องขอขยายอุทธรณ์ / ฎีกา / คำขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี)

*** การยื่นคำร้อง คำแถลง คำขอ ผ่านช่องทางนี้ ต้องยื่นเข้ามาภายในเวลา 15.00 นาฬิกา ของวันทำการเท่านั้น หากยื่นในวันหยุดราชการ หรือเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านไม่ได้ยื่นคำร้อง/คำแถลง/คำขอ ต่อศาลจังหวัดหล่มสักแต่อย่างใด และท่าน
ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศาลจังหวัดหล่มสักอีกครั้ง ***

ชื่อ - นามสกุล ผู้ยื่นคำร้อง /คำแถลง/ คำขอ
Your answer
หมายเลขคดีดำ / หมายเลขคดีแดง (เช่น พ.1/62 แดง 1/62)
Your answer
ความเกี่ยวพันในคดี (เช่น โจทก์ / จำเลย / ทนายโจทก์ /ทนายจำเลย เป็นต้น)
Your answer
เอกสารที่ยื่นผ่านระบบ
จำนวนเอกสาร (ฉบับ/แผ่น) กรุณาแนบสำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความความ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่ตัวความเป็นผู้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
Your answer
กรุณาแนบเอกสารเป็นไฟล์ PDF (สแกน) มาที่ email : Litigation.section1@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ติดต่อกลับได้
Your answer
กรุณาตรวจสอบคำสั่งศาลทางหน้าเวปไซค์ศาลจังหวัดหล่มสัก (เมนูผลการใช้บริการล่วงหน้า)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service