Instituce Evropské unie v roce 2014: Lisabonská reforma a krizová improvizace.

Formulář „Jak přizpůsobit institucionální architekturu EU, aby odolala současným a budoucím ohrožením? / How to adapt the EU's institutional architecture to face present and future threats?“ již nepřijímá odpovědi.

Pokud si myslíte, že jde o omyl, zkuste kontaktovat vlastníka formuláře.