Request edit access
Анкета выпускника ЖГУ им И.Жансугурова
Құрметті І.Жансүгіров атындағы ЖМУ түлегі! Университет әкімшілігі оқу пәндерінің сапасын жақсарту және білім беру мен тәрбиелеу процесінің олардың күшті және әлсіз жақтарын талдау мақсатында студенттердің әлеуметтік сауалнамасын жүргізеді. Сауалнама анонимді!
Әр сұрақты мұқият оқып шығыңыз және мүмкіндігінше дәл жауап беруге тырысыңыз. Ескерту: Егер сіз * таңбаланған міндетті сұрақтарға жауап бермесеңіз, бағдарлама түсте көрсетілген қате туралы хабарды көрсетеді Сауалнаманың нәтижелерінің бекітілгенін қамтамасыз ету үшін барлық сұрақтарға жауап беріңіз. Зерттеудің соңында ЖІБЕРУ түймесін басыңыз.
Сауалнамаға қатысқаныңыз үшін рахмет!
Уважаемый выпускник ЖГУ им И. Жансугурова! Ректорат университета проводит социологический опрос студентов в целях улучшения качества преподавания дисциплин и анализа своих сильных и слабых сторон образовательного и воспитательного процесса. Опрос проходит в анонимном порядке!
Внимательно прочтите каждый вопрос и постарайтесь ответить на него как можно точнее. Примечание:Если Вы не ответили на обязательные вопросы,отмеченные *, программа покажет сообщение об ошибке, выделенное цветом.Чтобы результаты анкетирования зафиксировались, пожалуйста, ответьте на все вопросы. По окончании анкетирования нажмите ОТПРАВИТЬ.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
1. Қай факультет түлегі боласыз?Выпускником какого факультета Вы являетесь? Пропишите свой факультет *
Required
2. Сіз тиімді кәсіби жұмыс үшін жеткілікті білім алдым деп ойлайсыз ба ? Как Вы оцениваете, достаточно ли Вы получили знаний для эффективной профессиональной деятельности? *
Required
3. Білім беру бағдарламасының , оқыту әдістерін, оқу үдерісін ұйымдастырудын мазмұнына қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы содержанием образовательной программы, методами обучения, организацией учебного процесса? *
Required
4. Сіз білім беру бағдарламасының даму деңгейіне қанағаттанасыз ба?Удовлетворены ли Вы достигнутым уровнем освоения образовательной программы? *
Required
5. Сіз білім беру бағдарламасының даму деңгейіне қанағаттанасыз ба?Удовлетворены ли Вы достигнутым уровнем освоения образовательной программы? *
Required
6.Сіз ғылыми жетекшелердің кәсиби біліктілігімен қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы профессионализмом Ваших научных руководителей?( отметьте магистратуру отдельно ) *
Required
7.ЖОО- ды бітірмей уақытта жұмысқа орналастыныз ба?Трудоустроены ли Вы на момент окончания вуза? *
Required
8.Сіз мамандығыныз бойынша жұмысқа орналастыныз ба?Вы трудоустроены по специальности? *
Required
9.Егер Сіз жұмысқа орналасқан болсаныз онда мамандық бойынша жұмыс истейсіз ба?Если Вы трудоустроены? то работаете по специальности? *
Required
10.ЖМУ немесе басқа ЖОО-да магистратурада, докторантура PhD оқұынызды жасғастыруды жоспарлайсыз ба?Планируете ли Вы дальнейшее обучение в магистратуре ЖГУ или других вузах? *
Required
11. Оқытушылар мен қызметкерлердің қарым-қатынасына қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и сотрудников? *
Required
12.Егер Сіз жемқорлық жағдайына тап болсаңыз, онда (жауаптың нөмірін бөлектеңіз); Если Вы сами попадали в коррупционные ситуации, то это было при (выделите номер ответа); можно указать несколько вариантов ответов): *
Required
13 . Материалды қызығушылық тудыратын (пара алу) мұғалімдердің (университет қызметкерлерінің) есімдерін атай аласыз ба? Можете ли Вы назвать фамилии преподавателей (сотрудников университета), у которых существует материальная заинтересованность? *
Your answer
14. І.Ж.Жансүгіровтің оқу процесін жақсарту туралы ұсыныстарыңыз,пікірлерініз бар ма? Ваши предложения, претензии по улучшению образовательного процесса в ЖГУ им И. Жансугурова *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy