Request edit access
Baník Kemp Horní Bečva 13.-17.1.2020
Datum: 13.- 17.1.2020
Pro ročníky: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Adresa: Hotel Valaška, Horní Bečva 355, 756 57 Horní Bečva
Kontakt: cholevova@fcb.cz
Jméno a příjmení *
Your answer
Datum narození *
Your answer
Adresa bydliště *
Your answer
Vyberte velikost dresu hráče *
Required
Uveďte, jaké jméno chcete na dres vytisknout *
Your answer
Uveďte, za jaký klub hráč aktuálně hraje *
Your answer
Dítě je *
Již byl na nějakém kempu *
Zákonný zástupce - jméno a příjmení *
Your answer
Zákonný zástupce - mobilní telefon *
Your answer
Zákonný zástupce - mobilní telefon na druhého rodiče *
Your answer
Zákonný zástupce - email *
Your answer
Zákonný zástupce - adresa *
Your answer
Platba: 4 900 Kč
Nutno uhradit do 5.1.2020 na účet 115-2034360257/0100
Variabilní symbol: datum narození dítěte (bez teček)
Poznámka pro příjemce: uveďte název zvoleného kempu
Souhlas
Přihlašuji své dítě na výše uvedený kemp v termínu 13.-17.1.2020 a s účastí dítěte souhlasím.
Rovněž beru na vědomí, že celou cenu pobytu – 4 900 Kč je nutné uhradit před konáním akce a to do 5.1.2020 na účet: 115-2034360257/0100, viz instrukce výše.
Beru na vědomí, že se účastníkem kempu se dítě stává až po zaplacení úhrady.
Budu respektovat řád a program kempu. Beru plnou zodpovědnost za dítě během cesty na kemp a zpět. Pokud dítě vyžaduje zvláštní zacházení s ohledem na svůj zdravotní stav, nebo pokud dítě má zdravotní komplikace, je zákonný zástupce povinen o tom informovat vedoucí kempu tak, aby dítě nebylo ohroženo na svém zdraví. Jako zákonný zástupce dítěte beru plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením důležitých informací o zdravotním stavu dítěte. V případě vážných kázeňských či zdravotních problémů zabezpečím na vlastní náklady předčasný odjezd dítěte v nejkratším možném termínu.
Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny akce.
V případě že dítě poškodí majetek školy nebo kempu, či majetek jiného účastníka kempu zavazuji se uhradit výši škody.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete provozovateli kempu/tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného kempu/tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v přípravě a organizaci kempu/tábora nezbytné, v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění kempového/táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se našeho kempu/tábora. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit Akademie FC Baník Ostrava, z.s.. „Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (Akademii FC Baník Ostrava, z.s.) ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“
Smluvní podmínky
1. Cena kempu
Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):
- stravování (snídaně, oběd, večeře, 2xdenně svačinka), pitný režim po celý den (voda, ovocná šťáva, čaj)
- 2x denně tréninková jednotka pod vedením zkušených trenérů Akademie FC Baník Ostrava, dovednostní soutěže, fotbalová olympiáda, animační program
- pronájem hřiště, šaten, tělocvičen, posilovny a dalších prostor
- každý z účastníků obdrží fotbalový dres s logem kempu a certifikát o účasti
- nákladů na materiál na kempu (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárniček, výtvarné pomůcky, materiál pro soutěže a hry, atd.)
- nákladů poplatky v souvislosti s programem kempu
- nákladů na odměny a ceny do soutěží a her
- osobních nákladů pracovníků kempu včetně platů externích pracovníků tábora
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem kempu a v souvislosti s programem kempu
2. Přihlášení dítěte na tábor
- Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává a to písemně na přihlášce, kterou může podat e-mailem a následně pak originál spolu s „Písemným prohlášením rodičů o zdravotním stavu dítěte“ přinese první den konání kempu nebo osobně některému ze trenérů Akademie FC Baník Ostrava
3. Platba za kempu
Cenu tábora je nutno zaplatit do uvedeného termínu na přihlášce.
4. Zrušení pobytu:
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný příměstský kemp je možno zrušit pouze písemnou formou na e-mail: cholevova@fcb.cz
- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto:
- v době delší než 30 dnů před konáním tábora 0 Kč z ceny tábora
- 29 - 15 dnů před konáním tábora 30% z ceny tábora
- 14 - 7 dnů před konáním tábora 50 % z ceny tábora
- v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny, pokud se nepodaří za dítě sehnat náhradu
- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo „z individuálních pocitů“ rodičů, poplatek za táborový pobyt se nevrací.
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou rodičům písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou plánovanou délku tábora
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
5. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např.šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají samy a Akademie FC Baník Ostrava,z.s. za tyto věci nezodpovídá.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami, vnitřním řádem a provozním řádem zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce dítěte k pobytu na příměstském kempu.
Více informací o programu kempu najdete na webových stránkách:
Se smluvními podmínkami jsem se seznámil/a a souhlasím *
Přihlášku si, prosím, stáhněte na výše uvedených stránkách a podepsanou odevzdejte při nástupu na kemp spolu s prohlášením o zdravotním stavu dítěte.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy