Request edit access
ŁAŁ! Katowice 08.12.19
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ŁAŁ! Katowice vol.1 - targi mody dziecięcej, zabawek i akcesoriów

NIEDZIELA 08.12.2019 godz. 10-17
GDZIE: Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice
WSTĘP WOLNY

kontakt: info@krakow-lal.pl tel. 691 159 982
Email address *
NAZWA MARKI *
Your answer
OPIS MARKI (opis służy do przedstawienia Twojej marki w mediach społecznościowych - wpisz 2- 3 zdania) *
Your answer
STRONA WWW (wklej adres Twojej strony) *
Your answer
STRONA FB/IG *
Your answer
OSOBA KONTAKTOWA *
Your answer
NR TELEFONU *
Your answer
DANE DO FAKTURY (pełny adres, NIP - dane, które tu zostawisz będą widoczne na fakturze ) *
Your answer
NR REJESTRACYJNY POJAZDU (potrzebujemy tych informacji do usprawnienia rozładunku podczas dnia wydarzenia) *
Your answer
ROZMIAR STOISKA (wolna przestrzeń do samodzielnego zaaranżowania, bez ścianek działowych, każde stoisko ma 2 m głębokości i nie znajduje się przy ścianie, maksymalna wysokość stoiska 2,3 m) *
MEBLE (w cenie stoiska - 1 stół i 1 krzesło - prosimy o przemyślane rezerwacje mebli) *
Required
PODŁĄCZENIE DO PRĄDU (w cenie stoiska) *
Required
ILOŚĆ OSÓB NA STOISKU *
Your answer
REGULAMIN
DATA: NIEDZIELA 08.12.2019
MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Kongresowe Pl.Sławika i Antalla 1, Katowice
GODZINY: 10-17
TARGI MODY DZIECIĘCEJ, AKCESORIÓW I ZABAWEK ŁAŁ! Katowice 08.12.19

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w targach „TARGI MODY DZIECIĘCEJ, AKCESORIÓW I ZABAWEK Katowice 08.12.19” organizowanych przez firmę: BC Consulting, ul. Mieczykowa 2/34, 30-389 Kraków, NIP: 9491852526. Każdy Wystawca może brać udział w wydarzeniu tylko po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2019 r.
DEFINICJE:
ORGANIZATOR – firma BC Consulting z siedzibą w Krakowie przy ulicy Mieczykowej 2/34, NIP: 9491852526
WYSTAWCA - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprawnie i w terminie zgłosi swój udział w Wydarzeniu, uzyska zgodę Organizatora na udział w wydarzeniu a następnie uiści stosowną opłatę.
WYDARZENIE – targi „TARGI MODY DZIECIĘCEJ, AKCESORIÓW I ZABAWEK ŁAŁ! Katowice 08.12.19” organizowane oraz realizowane przez ORGANIZATORA w dniu 20.10.2019 w godzinach 10-17 w miejscu: Stara Zajezdnia ul. Wawrzyńca 12 Kraków

PKT 1 – Opłaty i płatności 1. Organizator pobiera od Wystawców opłatę z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnictwo Wystawców w Targach polegające na wynajmie powierzchni pod stoisko jest płatne. Aktualne koszty wynajęcia modułów są podane w formularzu rejestracyjnym (stawka podatku od towarów i usług wynosi 0% ). Możliwe jest indywidualne ustalenie ceny za stoisko w innym rozmiarze – decyzja będzie podejmowana przez Organizatora z uwzględnieniem okoliczności i pozostałych zgłoszeń. 2. Wystawca zobowiązuje się do zapłaty zadatkuw wysokości 100zł brutto w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się na targi na rachunek bankowy: IDEA BANK 36 1950 0001 2006 0354 2848 0002. Pozostała kwota opłaty za stoisko podczas WYDARZENIA zostanie uiszczona przez WYSTAWCĘ w terminie wyznaczonym przez ORGANIZATORA, jednak nie później niż 14 dni przed WYDARZENIEM 3. Niedotrzymanie przez Wystawcę terminu płatności skutkować będzie anulowaniem zgłoszenia i brakiem możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu. 4. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia na prośbę Wystawcy faktury VAT najpóźniej do 14 dni od zaksięgowania wpłaty od wystawcy. 5. Organizator nie pobiera prowizji od przychodu Wystawców. 6. Organizator nie pobiera opłat za materiały dekoracyjne wykorzystywane przez Wystawcę (banner, roll-up, plakat itp.) w ramach wykupionego stoiska.
PKT 2 – Obowiązki wystawcy 1. Wystawca otrzyma najpóźniej w dniu wydarzenia informacje o lokalizacji swojego stoiska na terenie odbywania się Targów. 2. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności stoiska i obecności personelu pracującego przy stoisku w godzinach otwarcia Targów. W przypadku opóźnień w montażu stoiska, bądź braku personelu na stoisku, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Targów bez obowiązku zwrotu opłaty za stoisko. 3. Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia swojego stanowiska po zakończeniu Targów. 4. Wystawca zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych urządzeń nagłaśniających lub multimedialnych, które mogłyby utrudniać prowadzenie sprzedaży przez innych wystawców lub w inny sposób utrudniać prowadzenie Targów. 5. Wystawca zobowiązany jest do prezentowania na stoisku w ramach Targów jedynie treści, które nie są obraźliwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, nie zakłócają porządku Targów i nie utrudniają sprzedaży prowadzonej przez innych wystawców. 6. Stoisko i ustawione w nim urządzenia mogą być przez Wystawcę dekorowane metodami niepowodującymi trwałych uszkodzeń w miejscu odbywania się Targów. 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku rezygnacji z udziału w targach, pobrana opłata nie zostanie zwrócona. Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku niezachowania ww. terminu, zwrot opłaty nie będzie przysługiwał. 8. Na jednym stoisku może być obecna wyłącznie jedna marka (nie dotyczy sklepów). 9. Wystawcy podczas Targów mają obowiązek przestrzegać zasad BHP oraz Regulaminu obiektu.
PKT 3 - Obowiązki i uprawnienia Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych lub prezentowanych produktów. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty wystawców, w szczególności za ich uszkodzenie lub kradzież przez osoby trzecie. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odbywania się Wydarzenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą Wydarzenia lub odwołania wydarzenia nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed datą Wydarzenia. Tym samym ciąży na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania wszystkich Wystawców o zmianach oraz zwrotu otrzymanych opłat w przypadku, gdy Wydarzenie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora. 4. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Targów w mediach, dbania o PR, a także do bieżącego informowania o Targach w mediach społecznościowych, stronie www oraz w innych dostępnych mu kanałach informacji.
PKT 4 – Postanowienia końcowe 1. Organizator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych i wykorzystywanie ich wyłącznie w celu organizacyjnym i promocyjnym Targów. 2. Administratorem Danych Osobowych jest: BC Consulting ul. Mieczykowa 2/34, 30-389 Kraków, NIP: 9491852526, REGON: 122606662.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - prosimy o zapoznanie się z informacjami
http://bit.ly/politykaprywatności_targi

AKCEPTUJĘ REGULAMIN
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service