Request edit access
JOVES REFERENTS per la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de violències

Edició Terrassa 2020


jovesreferents.org


CAT:


Programa:

1. Fase de formació, reflexió i debat

26/02/20 – Presentació del projecte i dinàmiques de coneixement grupal
04/03/20 – Estereotips, prejudicis i rumors
11/03/20 – Entenent i desmuntant el racisme
18/03/20 – Cultura i diversitat: la perspectiva intercultural
25/03/20 – Diversitat religiosa
01/04/20 – Què és el gènere? Analitzant estereotips i construint una perspectiva crítica
15/04/20 – Diversitat sexual, afectiva, corporal i de gènere (LGTBI+)
22/04/20 – Discapacitat? Una aproximació a la diversitat funcional
29/04/20 – Assetjament escolar i altres violències associades
06/05/20 – Les violències estructurals i el consum de drogues
13/05/20 – Prevenció i reducció de riscos associats al consum de drogues
20/05/20 – Eines per al disseny i la dinamització de tallers i activitats divulgatives

Lloc: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horari: de 18:00 a 20:00h.


2. Fase de disseny i preparació de pràctiques

El grup es dividirà en petits subgrups de 2-3 persones, els quals hauran de dissenyar i preparar 1 acció de sensibilització comunitària (xerrada, debat, taller, cinefòrum, performance, vídeo, etc.) sobre algun/s dels temes treballats al llarg de la fase de formació, reflexió i debat.
Aquesta pràctica és obligatòria i es pot dur a terme a qualsevol espai públic de la ciutat de Terrassa.

Del 14/05/20 al 29/05/20 – Tutories personalitzades amb els subgrups de treball
Lloc: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horari: de 18:00 a 20:00h. (dates a definir conjuntament amb el grup).

03/06/20 – Tutoria col·lectiva amb tots els subgrups de treball
Lloc: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horari: de 18:00 a 20:00h.


3. Fase de realització de pràctiques

Els subgrups de treball comptaran amb l’acompanyament de la coordinació del projecte en la realització de les pràctiques, i en acabar rebran un feedback constructiu.
Del 08/06/20 al 19/06/20 – Accions de sensibilització comunitària

Lloc: Diversos espais públics de la ciutat de Terrassa.
Horaris: a conveniència


4. Sessió de valoració final del projecte:
22/06/20
Lloc: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horari: de 18:00 a 20:00h.


5. Acte públic de socialització del procès realitzat
Juliol o setembre (a definir)
Lloc: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horari: de 18:00 a 20:00h.

-


CAS:


Programa:

1. Fase de formación, reflexión i debate

26/02/20 – Presentación del proyecto y dinámicas de conocimiento grupal
04/03/20 – Estereotipos, prejuicios y rumores
11/03/20 – Entendiendo y desmontando el racismo
18/03/20 – Cultura y diversidad: la perspectiva intercultural
25/03/20 – Diversidad religiosa
01/04/20 – Qué es el género? Analizando estereotipos y construyendo una perspectiva crítica
15/04/20 – Diversidad sexual, afectiva, corporal i de género (LGTBI+)
22/04/20 – ¿Discapacidad? Una aproximación a la diversidad funcional
29/04/20 – Acoso escolar y otras violencias asociadas
06/05/20 – Les violencias estructurales y el consumo de drogas
13/05/20 – Prevención y reducción de riesgos asociados al consumo de drogas
20/05/20 – Herramientas para el diseño y la dinamitzación de talleres y actividades divulgativas

Lugar: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horario: de 18:00 a 20:00h.


2. Fase de disseny i preparació de pràctiques

El grupo se dividirá en pequeños subgrupos de 2-3 personas, los cuales deberán diseñar y preparar 1 acción de sensibilización comunitaria (charla, debate, taller, cinefórum, performance, video, etc.) sobre alguno/s de los temas trabajados a lo largo de la fase de formación, reflexión y debate.
Esta práctica es obligatoria y se puede llevar a cabo en cualquier espacio público de la ciudad de Terrassa.

Del 14/05/20 al 29/05/20 – Tutorías personalizadas con los subgrupos de trabajo
Lugar: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horario: de 18:00 a 20:00h. (fechas a definir conjuntamente con el grupo).

03/06/20 – Tutoría colectiva con todos los subgrupos de trabajo
Lugar: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horario: de 18:00 a 20:00h.


3. Fase de realització de pràctiques

Los subgrupos de trabajo contarán con el acompañamiento de la coordinación del proyecto en la realización de las prácticas, y al acabar recibirán un feedback constructivo.
Del 08/06/20 al 19/06/20 – Acciones de sensibilización comunitaria

Lugar: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horario: a conveniencia.


4. Sessió de valoració final del projecte:
22/06/20
Lugar: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horario: de 18:00 a 20:00h.


5. Acte públic de socialització del procès realitzat
Juliol o setembre (a definir)
Lugar: Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189 – 08226, Terrassa)
Horario: de 18:00 a 20:00h.
CAT: Tens disponibilitat per formar part de totes les fases del projecte? En cas que no, no cal que omplis la resta del formulari. Atès que les plaçes són limitades i rebem moltes sol·licituds, hem de prioritzar les persones que poden realitzar la totalitat del procès. | CAS: ¿Tienes disponibilidad para formar parte de todas las fases del proyecto? En caso de que no, no hace falta que completes el resto del formulario. Dado que las plazas son limitadas y recibimos muchas solicitudes, tenemos que priorizar a las personas que pueden realizar la totalitat del proceso. *
CAT: Tens un bagatge migratori (propi o familiar) o formes part d'alguna comunitat travessada pel racisme? No has viscut en primera persona cap d’aquestes experiències però consideres que empatitzes molt amb elles? Si vols, pots desenvolupar la teva resposta. | CAS: ¿Tienes un bagaje migratorio (propio o familiar) o formas parte de alguna comunidad atravesada por el racismo? ¿No has vivido en primera persona ninguna de estas experiencias pero consideras que empatizas mucho con ellas? Si quieres, puedes desarrollar tu respuesta. *
Your answer
CAT: Nom i cognom/s | CAS: Nombre y apellido/s *
Your answer
CAT: Edat | CAS: Edad *
Your answer
CAT: Correu electrònic | CAS: Correo electrónico *
Your answer
CAT: Telèfon | CAS: Teléfono *
Your answer
CAT: Per què vols participar en aquest projecte? | CAS: ¿Por qué quieres participar en este proyecto? *
Your answer
CAT: Lloc de residència (localitat i barri) | CAS: Lugar de residencia (localidad i barrio) *
Your answer
CAT: Ocupació/activitats principals que realitzes | CAS: Ocupación/actividades principales que realizas *
Your answer
CAT: Participes en alguna organització (associació, col·lectiu, grup, etc.)? En cas que sí, en quina? | CAS: ¿Participas en alguna organización, (asociación, colectivo, grupo, etc.)? En caso de que sí, ¿en cuál? *
Your answer
CAT: Has tingut oportunitat de rebre o donar alguna formació relacionada amb temes de diversitat, interculturalitat o prevenció de violències? En cas que sí, en què va/n consistir? | CAS: ¿Has tenido oportunidad de recibir o dar alguna formación relacionada a temas de diversidad, interculturalidad o prevención de violencias? En caso de que sí, ¿en que consistió/tieron? *
Your answer
CAT: Com t'has enterat d'aquesta convocatòria? | CAS: ¿Cómo te has enterado de esta convocatoria? *
Your answer
CAT: Tens alguna particularitat a nivell de mobilitat, visibilitat o audició que hàgim de tenir en compte? | CAS: ¿Tienes alguna particularidad a nivel de movilidad, visibilidad o audición que debamos tener en cuenta? *
Your answer
CAT: Tens alguna pregunta o comentari? | CAS: ¿Tienes alguna pregunta o comentario?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy