Request edit access
ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE - Akademia Jazdy na Rolkach - Wiosna 2019
20 MAJA RUSZA AKADEMIA JAZDY NA ROLKACH!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku zaprasza na kolejną edycję akademi jazdy na rolkach. Zajęcia będą odbywać się na sali gimnastycznej w Rybnik - Niedobczyce (ul. Górnośląska 108) oraz na torze rolkowym Rybnik-Piaski (przy ulicy Ks. Groborza)

Zajęcia prowadzone beda w poniedziałki i środy:
Grupa dzieci (6-12lat) godzina 17:00-17:45
Grupa dorosłych (18+) godzina 18:00-18:45

Harmonogram:

20.05.2019 r. (Niedobczyce)
22.05.2019 r. (Niedobczyce)
27.05.2019 r. (Niedobczyce)
29.05.2019 r. (Niedobczyce)
03.06.2019 r. (Niedobczyce)
05.06.2019 r. (Niedobczyce)
10.06.2019 r. (Paruszowiec - Piaski)
12.06.2019 r. (Paruszowiec - Piaski)

Zajęcia sa przeznaczone dla osób POCZĄTKUJĄCYCH !

Ilośc miejsc w grupach ograniczona ( 10 dzieci i 10 dorosłych)

Uwagi:
Organizator (MOSiR Rybnik) zapewnia tylko ograniczoną ilość rolek, kasków i ochraniaczy. W miarę możliwości należy zapewnić odpowiedni sprzęt. Uczestnicy mają obowiązek jazdy na rolkach w kasku i ochraniaczach (kask może być np.: rowerowy).

Akademia Jazdy na Rolkach - to cykl spotkań, którego zadaniem jest nauka jazdy na rolkach od podstaw.

OPŁATA: 25 zł - dzieci / 50 zł - dorośli
Opłatę należy uiścić po potwierdzeniu zgłoszenia i przyjęciu danego uczestnika po weryfikacji, która odbędzie się podczas pierwszych zajęć (20.05.2019 r.)
- PRZELEWEM (po potwierdzeniu drogą e-mail przyjęcia na listę uczestników)
- GOTÓWKĄ - w przypadku zapisów w dniu rozpoczęcia zajęć (pod warunkiem wolnych miejsc) będzie możliwość dokonania opłaty na miejscu.

Regulamin imprezy dostępny na stronie: www.mosir.rybnik.pl

Email address *
Nazwisko i Imię Rodzica / Opiekuna Prawnego (w przypadku zgłoszenia osoby dorosłej należy wpisać: BRAK) *
Your answer
Kontakt e-mail *
Your answer
Kontakt telefon *
Your answer
Nazwisko uczestnika Akademii Jazdy na Rolkach *
Your answer
Imię uczestnika Akademii Jazdy na Rolkach *
Your answer
Wiek uczestnika - (Akademia przeznaczona dla dzieci w wieku 6-12 lat oraz dla osób dorosłych) *
Your answer
Uczestnik posiada *
Required
Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Akademii Jazdy na Rolkach - Wiosna 2019 *
Required
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Akademii Jazdy na Rolkach - Wiosna 2019, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 2. Oświadczam, iż biorę udział w Akademii Jazdy na Rolkach na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w Akademii Jazdy na Rolkach, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych zawodach. 3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Akademii Jazdy na Rolkach (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Akademii Jazdy na Rolkach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących Akademii Jazdy na Rolkach. *
Required
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Akademii Jazdy na Rolkach (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Akademii Jazdy na Rolkach, 8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Akademii Jazdy na Rolkach. *
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” świadczonych przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service