Request edit access
Plant Powered Pitching 2021
** PL (ENG version below)

Konferencja Plant-Powered Perspectives 2021 już wkrótce (https://konferencje.roslinniejemy.org/). Jedno z największych wydarzeń na temat przyszłości żywienia w tym roku również w przystępnej formule Online!

Cieszymy się, że chcesz zaprezentować swój projekt podczas Plant-Powered Pitching! Prosimy odpowiedz na kilka poniższych pytań, abyśmy mogli dowiedzieć się więcej.

Pragniemy poinformować, że zgłoszenia będą przyjmowane od projektów na każdym etapie rozwoju (od koncepcji po wdrożenie i rozwój). Samo przesłanie wypełnionego formularza nie gwarantuje jednak uczestnictwa w konkursie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, będziemy w stanie skontaktować się tylko z wybraną grupą kandydatów.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
- Na zgłoszenia czekamy do 26go Września do 23:59 (liczba miejsc jest jednak ograniczona, więc zachęcamy do wysyłania aplikacji jak najszybciej)

Wszyscy zakwalifikowani do udziału w Plant-Powered Pitching mogą liczyć na:
• darmowy udział w konferencji Plant-Powered Perspectives
• udział w wybranych warsztatach towarzyszących konferencji
• konsultację projektu z RoślinnieJemy i partnerami
• możliwość zaprezentowania się przed grupą ekspertów branżowych i wspaniałą publicznością Plant-Powered Persepectives

Zwycięskie projekty otrzymają:
• nagrody pieniężne (pula nagród ponad 15 tys. zł)
• dziką kartę do programu akceleracyjnego FoodTech.ac (https://foodtech.ac/)
• sesje mentorskie z inwestorami
• wsparcie zespołu RoślinnieJemy
• dostęp do społecznosci partnerów i ekspertów
• pakiet brandingowy / komunikacyjny w kanałach społecznościowych RoślinnieJemy

Dodatkowe informacje:
• na zgłoszenia czekamy do 26 września
• prezentacje uczestników zarówno w języku polskim i angielskim
• sugerujemy uczestnictwo na żywo, ale jeśli jest to niemożliwe dla uczestników proponujemy prezentację online
• autorzy zgłoszeń zakwalifikowanych do konkursu głównego zostaną poinformowani o tym bezpośrednio do 30 września 2021 r.

Regulamin konkursu: https://tinyurl.com/PPPitching2021-Regulamin

Szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy, że podane informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z konferencją Plant-Powered Perspectives i konkursu Plant-Powered Pitching. Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z komunikacją elektroniczną oraz potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
** ENG

Plant-Powered Perspectives 2021 conference coming soon (https://konferencje.roslinniejemy.org/). One of the biggest events about the future of nutrition this year also in an accessible online formula!

We are glad to see that you want to present your project during Plant-Powered Pitching! Please answer the few questions below so that we can learn more.

We would like to inform you that applications will be accepted from projects at every stage of development (from concept to implementation and growth). However, submission of the form does not guarantee participation in the competition. Due to the limited number of spots, we will be able to contact only a selected group of projects.

Deadlines for submitting applications:
- We are waiting for applications until 26th of September till 11:59 pm (however the number of spots is limited, so we strongly encourage to submit your application as soon as possible)

Every team qualified to participate in Plant-Powered Pitching can count on:
• free participation in the Plant-Powered Perspectives conference
• participation in selected workshops accompanying the conference
• project consultation with RoslinnieJemy Team and our Partners
• the opportunity to present yourself in front of a group of industry experts and a great audience of Plant-Powered Perspectives conference

The winning projects will receive:
• cash prizes (prize pool over 15k PLN)
• wild card for the FoodTech.ac acceleration program (https://foodtech.ac/)
• mentoring sessions with investors
• support of RoslinnieJemy team
• access to our amazing community of partners and industry experts
• branding / communication package on RoślinnieJemy social media channels

Additional information:
• we are waiting for applications until September 26th
• participants' presentations led in both Polish and English
• we suggest participating live, but if this is impossible for participants, we offer an online presentation
• authors of entries qualified for the main competition will be informed directly by 30th September, 2021.

Rules of the competition: https://tinyurl.com/PPPitching2021-Regulamin

We respect your privacy and ensure that the information you provide is used solely for the purposes of the Plant-Powered Perspectives conference and the Plant-Powered Pitching competition. By completing the form, you agree to the processing of your personal data related to electronic communications as well as you confirm that you are over 18 years old.

*Required
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nazwa projektu? | Name of the project? *
Strona projektu: | Project url: *
Imię i nazwisko założyciela projektu, który wypełnia ten formularz: | Full name of the founder who is filling out this application form: *
W jakiej lokalizacji znajdują się założyciele projektu? |  Where are the founders located? *
Kraj/-e i miasto/-a | Country and city name/-s
Na jakim etapie rozwoju jest projekt | How far along are you? *
Przedstaw krótko, w 2-3 zdaniach, swój projekt. | Describe what your company does in 2-3 sentences. *
Jaki problem próbujesz rozwiązać? Kto jest Twoją grupą docelową? Dlaczego zdecydowałeś się na pracę nad tym projektem? | What problem are you trying to solve, who is your audience? What is your motivation – why do you work on the project?
Zaznacz prawdziwe odpowiedzi właściwe dla projektu: | Mark answers that are true about your project: *
Required
Jaka jest specjalizacja Twojego biznesu? | What is the industry domain that your business wants to operate in? *
Required
Jak dowiedziałeś się o Plant-Powered Pitching? | How did you find out about the Plant-Powered Pitching contest? *
Czy zanim zdecydowałeś się aplikować, słyszałeś wcześniej o kampanii RoślinnieJemy? | Have you heard about RoslinnieJemy campaign before you decided to apply? *
Chcesz otrzymywać informacje od RoślinnieJemy w formie okazjonalnego newslettera? | Would you like to subscribe for our newsletter and receive occasional emails about our campaigns? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Otwarte Klatki. Report Abuse