Αίτηση συμμετοχής στο Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:«Επιμόρφωση Θεολόγων σε ζητήματα διδακτικής των Θρησκευτικών – Νέα Προγράμματα Σπουδών»

Η φόρμα "Αίτηση συμμετοχής στο Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:«Επιμόρφωση Θεολόγων σε ζητήματα διδακτικής των Θρησκευτικών – Νέα Προγράμματα Σπουδών»" δεν δέχεται πια απαντήσεις.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.