Request edit access
Ankieta badania potrzeb mieszkańców w celu opracowania "Strategii rozwoju elektromobilności dla Powiatu Opatowskiego"  

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Opatowskiego do uzupełnienia poniższej ankiety, która ma na celu określenie potrzeb w zakresie rozwoju transportu elektrycznego. Udzielone odpowiedzi pozwolą na opracowanie strategii, umożliwią zdefiniowanie zadań oraz określenie koniecznych do ich realizacji źródeł finansowania.  finansowania.  Słowniczek:
Wszystkie pojęcia, których dotyczy słowniczek zostały oznaczone gwiazdką*.

Pojazd elektryczny- pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną, gromadzoną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazd hybrydowy- pojazd samochodowy o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest gromadzona przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazd napędzany gazem ziemnym- pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu gaz ziemny CNG lub LNG.

Pojazd napędzany wodorem- pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytwarzaną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych.

Paliwa alternatywne- paliwa lub energia elektryczna wykorzystywana do napędu silników pojazdów samochodowych lub jednostek pływających stanowiące substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, w szczególności energię elektryczną, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny, skroplony gaz ziemny lub gaz płynny.

CNG- sprężony gaz ziemny.

LNG- skroplony gaz ziemny .

Strefa czystego transportu- strefa wyznaczana dla terenu śródmiejskiej zabudowy, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż: elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Proszę podać Pani/Pana płeć
Clear selection
 Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Powiatu Opatowskiego. Jakie miasto/gminę miejską/gminę wiejską Pan/Pani reprezentuje?
Proszę podać Pani/Pana poziom wykształcenia
Clear selection
Proszę podać wiek
Clear selection
W jaki sposób Pani/Pan przemieszcza się po Powiecie?
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Nie korzystam
Samochód
Autobus Miejski
Rower
Skuter/Motocykl
Chodzę pieszo
Taxi
Pociąg
Tramwaj
Czy dysponuje Pani/Pan samochodem ?
Clear selection
Ile i jaki rodzaj samochodów jest w Pani/Pana gospodarstwie domowym ?
0
1
2
3 i wiecej
Benzyna
Diesel
LPG
Hybrydowy
Elektryczny
Wodorowy
CNG
LNG
Co wpływa na Pani/Pana sposób przemieszczania się ?
Bardzo ważne
Ważne
Obojętne
Nieistotne
Nie biorę tego pod uwagę
Kwestie finansowe
Komfort i wygoda
Kwestie środowiskowe
Czas podróży
Ile czasu spędza Pani/Pan łącznie w ciągu dnia na przemieszczanie się po Powiecie?
Clear selection
Którymi z planowanych rozwiązań transportowych wspierających elektromobilność jest Pani/Pan najbardziej  zainteresowana/y ?
Z jakich pojazdów elektrycznych poza komunikacją publiczną oraz w jaki sposób najchętniej Pani/Pan korzystał/a ?
Zakup
Wynajem w mieście
nie jestem zainteresowany/a
Samochód
Skuter/Motocykl
Rower
hulajnoga
Jaka jest Pani/Pana opinia w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Powiatu?
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Chętnie korzystam z komunikacji publicznej
Trasy są dostosowane do moich potrzeb
Komunikacja publiczna jest zbyt przepełniona w godzinach szczytu komunikacyjnego
Czuje się bezpiecznie podróżując komunikacją publiczną
Ceny biletów są zbyt wysokie
Co skłoniłoby Panią/Pana do rezygnacji z podróży własnym samochodem  ?
Czy planuje Pan/Pani zakup samochodu wykorzystującego do napędu silnika paliwa alternatywne* ?
Jakie korzyści finansowe skłonią Panią/Pana do zakupu samochodu wykorzystującego do napędu silnika paliwa alternatywne* ?
Jakie czynniki mają największy wpływ na Pana/Pani decyzję odnośnie zakupu samochodu wykorzystującego do napędu silnika paliwa alternatywne* ?
Czy Pana/Pani zdaniem w mieście powinny być strefy czystego transportu* ?
Clear selection
W jakich rejonach miasta powinny być wprowadzone strefy czystego transportu* ?
W pobliżu jakich obiektów powinny powstać ogólnodostępny punkt ładowania?
Planując zadania w zakresie transportu, Powiat Opatowski powinien skupić się na? Proszę wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi
Jeśli ma Pan/Pani uwagi/komentarze, którymi chce się z nami podzielić, prosimy o wpisanie ich poniżej:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy