Request edit access
Wolontariat UMB
Formularz służy do zebrania informacji i danych od osób chętnych do pomocy w Szpitalach i Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w naszym województwie.
Dane zbierane są przez Samorząd Studentów i przekazane będą poszczególnym jednostkom, które wyraziły potrzebę skorzystania z pomocy Studentów.
Email *
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wolontariuszy Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,2) W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl,3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zbierania danych wolontariuszy chętnych do pomocy, przez Uczelnię za pośrednictwem Samorządu Studentów UMB i przekazania danych podmiotom trzecim, w tym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku, które wyraziły potrzebę skorzystania z pomocy studentów w związku z epidemią koronawirusa na podstawie:Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, - wyrażonej przez studenta zgody;Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest pomoc w sytuacji epidemii, 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych u Administratora, przedstawiciele Samorządu Studentów oraz podmioty, które wyraziły potrzebę skorzystania z pomocy studentów podczas epidemii, w tym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku,5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody, 8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00- 193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z RODO, 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne.10) dane są zbierane przez formularz google https://policies.google.com/privacy#intro *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy