ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫНЫҢ ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС САУАЛНАМАCЫ

Құрметті әріптес!
Республикамыздың педагогтарының курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ қамқорлығында.
Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен осы курстардың сапасын білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беріп, оларды 10 баллды шәкілде бағалауыңызды сұраймыз:5-6 балл – қанағаттанарлық, 7-9 балл – жақсы, 10 балл – өте жақсы.
  This is a required question

  ТРЕНЕР ЖҰМЫСЫН БАҒАЛАУ

  This is a required question
  Берілген материалдың ғылыми құндылығы және өзектілігі
  Материалдың тәжірибелік маңызы
  Материалдың инновациялығы
  Курстық сабақтардың әдістемелік қолдауы
  Please enter one response per row
  Курс тақырыбы бойынша оқытушының біліктілік деңгейі
  Баяндаудың түсініктілігі
  Баяндау қисындылығы
  Оқу үдерісінде интербелсенді оқыту әдістерін қолдану
  Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану
  Оқытушының педагогикалық шеберлігі (сөйлеу мәдениеті, тыңдаушылармен қарым-қатынасы және т.б.)
  Please enter one response per row
  Оқу үдерісін талқылау мен келісуді ұйымдастыру
  Тәжірибе жұмысының әртүрлі түрін таңдау мүмкіндігі: топтық, жеке, жұп және т.б.
  Шағын оқытуға және т.б. арналған тақырып, ресурс және тапсырмаларды таңдау мүмкіндігі
  Өз тәжірибеңмен бөлісу мүмкіндігі
  Келешекте білімнің тәжірибеде қолдануын талдау мүмкіндігі
  Тайм-менеджментті сақтау (оқу уақытын тиімді қолдану)
  Please enter one response per row
  Тыңдаушылардың сұранысы бойынша кеңес беру
  Аудиториялардың техникалық жабдықталуы (компьютерлер, интернет, проекторлар және т.б.)
  Кітапхана жұмысын бағалау
  Филиал сайтының жұмысын бағалау
  Оқу үдерісі барысында тыңдаушылардан түскен ұсыныстарға қолма-қол жауап беру
  БАИ қызметкерлерінің педагогикалық әдепті сақтауы
  Please enter one response per row
  Орта білім беру мазмұнын жаңарту алғышарттарын білу және түсіну
  Осы курстардың оқу бағдарламаларының мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін білу және түсіну
  Осы курстардың оқу бағдарламаларының педагогикалық амалдарын, оқу материалдарын тиімді пайдалана алу
  Критериалды бағалау жүйесін түсіну және тәжірибеде қолдану әдістемесін білу
  Орта білім беру мазмұнын жаңартуды жүзеге асыруға қажет икемділік пен дағдыларды меңгеру
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access