Request edit access
Inför brottsrubricering för hedersvåld
Regeringen har i Kommittédirektiv adresserat frågan om att införa lagstadgad straffskärpning för hedersmotiverad brottslighet. Detta är inte tillräckligt. Det är bra att det införs en straffskärpning eftersom de vanligaste hedersmotiverade brotten är misshandel och inte något koordinerat förfarande men många av hedersbrotten begås i koordinerat förfarande inom en grupp. Hedersbrott begås av hela släkter eller samhällen.

Det går till så att en person kan lura hem dottern/sonen för att hon/han sedan ska tillfångatas och transporteras ur landet. I den processen är ett flertal olika individer delaktiga på olika sätt - till exempel genom att speja på offret, utöva psykologiska påtryckningar, transportera offret, inhysa offret i sitt hem, ordna med biljetter till utlandet etc.

Inspiration från terrorlagstiftningen och människohandelslagstiftningen:
Alla individer som med uppsåt i frågan om att offret på ett eller annat sätt ska utsättas för något som är kriminaliserat i Sverige bör dömas för hedersbrott. Det kan röra sig om allt från att syftet är att flickan ska misshandlas, bli avklippt håret mot sin vilja, mördas eller giftas bort. Vi förespråkar därför en brottsrubricering som tar sikte på detta koordinerade förfarande med hänvisning till motiven vid införandet av människohandelsbrottet.

Vidare bör rubriceringen ta fasta på terrorlagstiftningen vad gäller utformningen av brottet dvs att en rad brottsliga gärningar definieras som hedersbrott när det sker i syfte att kontrollera en flickas eller kvinnas liv och sexualitet för att bevara "hedern" i familjen.

Straffskalorna bör bestämmas utifrån den brottsliga gärning som begås (vilket förfarande gm själv ägnar sig åt) och i vilket syfte gm förstod att handlingarna begicks. Till exempel: om gärningen som begicks var olaga frihetsberövande syfte att föra offret ur landet för att mörda vederbörande så bör straffet bestämmas dels med ledning av straffskalan för olaga frihetsberövande och med ledning av straffskalan för mord.

OBS! Välj bara EN av rutorna 1-5. Det är dockok att kryssa i en av rutorna 1-5 (räknat uppifrån och ner) + den 6e rutan "övrigt".

GLÖM INTE BLI MEDLEM I KVINNOFRID 2018 :) det kostar 50 kr och vi behöver ditt stöd!

Bli medlem på www.kvinnofrid2018.se

Email address *
Namn och Efternamn
Your answer
Hur ställer du dig till förslaget ovan?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms