Request edit access
Narva-Jõesuu SilmuFestivali laat 23.09.2017
Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab 23. septembril 2017 SilmuFestivali.
SilmuFestivali raames toimub traditsiooniline laat.
Laat on avatud 12:00-17:00 linnakail, Suur-Lootsi tänaval.
NB!!! Igal laada osalejal peab olema kaup või teenus, mis on silmudega seotud!!!
1. Laadal võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud.
2. Laadal saavad kaubelda ainult eelnevalt registreeritud kauplejad.
3.Laadaliste paigutamine toimub laadapäeval kl 09.00-11.30.
4. Inventari (lauad, toolid, telgid, jne) korraldaja ei paku.
5. Maksmine kauplemiskoha eest toimub eelnevalt ülekandega või kohapeal.
6. Kaupleja kohustub müüma ainult registreerimislehel nimetatud tooteid.
7. Laada korraldajal on õigus mittesobiv kaup ja/või kaupleja laadalt eemaldada.
8. Registreeritud laada osaleja saab tasuta parkimispileti, mis kehtib ürituse toimumise ajal.
9. Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastvalt tootegruppidele.
10. Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.
11. Müügipiletite hinnad on kinitatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse määrusega nr. 4 (06.05.2014):
1) Müügikoht kuni 3 m – 10 eur;
2) Müügikoht 3 m kuni 6 m – 20 eur;
3) Iga edaspidise lisa 3 m eest – 10 eur;
4) Müügikoht elektriga kuid mitte üle 6 meetri – 35 eur.
5) Kui müügikoht ületab 20 m2 – 40 eur.
12. Korraldaja vastutab üldise korra eest, kuid mitte kaupade, konstruktsioonide ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest, korraldaja ei vastuta vääramata jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste osalejate ja nende töövõtjate poolt põhjustatud kahjude eest. Osaleja vastutab ise oma kaupade, materjalide ja seadmete kindlustamise eest.
13. Selle registreerimisvormi täites kinnitab kaupleja, et on tutvunud ja nõusutub ettenähtud tingimustega.
*************************************************************
Городская управа Нарва-Йыэсуу организует Фестиваль миноги 23 сентября 2017 года.
В рамках фестиваля на улице Суур-Лоотси пройдет ярмарка, которая будет работать с 12 до 17 часов.

NB!!! У каждого участника ярмарки должен быть какой-либо товар, связанный с миногой.
1. Участниками ярмарки могут быть все юридические и физические лица.
2. Торговать на ярмарке могут только заранее зарегистрированные участники..
3. Расстановка участников будет происходить с 09.00 до 11.30.
4. Организатор не предлагает инвентарь.
5. Оплата за участие производится предварительно на основании счёта или на месте.
6. Участник может торговать только тем товаром, который указан в этой регистрационной форме.
7. У организатора есть право удалить несоответствующий товар/участника с ярмарки.
8. Зарегистрированный участник получает бесплатный парковочный билет, действующий на время проведения ярмарки.
9. Организатор оставляет за собой право расставлять участников по подгруппам.
10. Каждый участник отвечает за порядок и чистоту во время мероприятия и обязуется убрать свою территорию прежде, чем покинет торговое место.
11 Цены на торговые билеты утверждены положением № 4 от 06.05.2014 городской управы Нарва-Йыэсуу:
2) Торговое место до3м– 10 евро
3) Торговое место от3 мдо6 м– 20 евро
4) Каждые дополнительные 3 м– 10 eвро
5) Торговое место с электричеством, но не более 6 метров – 35 евро
6) Торговое место более 20 m2 – 40 евро
12. Организатор несет ответственность за общий порядок на мероприятии. Организатор НЕ несет ответственности за порчу товара, конструкций и других материалов и оборудования, или их пропажу; также за ущерб, причиненный вследствие форс-мажора, посетителем или другим участником мероприятия. Участник сам несет полную ответственность за свой товар, материалы и оборудование и их страхование.
13. Заполняя эту форму, участник подтверждает, что ознакомился и согласился с условиями участия.

Ettevõte nimetus või eraisiku nimi/ Название фирмы или имя частного лица
Your answer
Tooted, teenused/ Товары и услуги
Your answer
Kas vajate elektrit/Нуждаетесь в электричестве?
Müügikoha suurus/Площадь торговой точки
Telefon/Телефон
Your answer
E-mail
Your answer
Küsimused, soovitused korraldajale/Вопросы, советы организаторам
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms