Request edit access
VIII spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia "Katecheza w praktyce"
Formularz zgłoszeniowy na spotkanie online organizowane przez WMODN w Elblągu. Prosimy o uważne wypełnienie poniższych pól. Informujemy, że przesłanie danych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału - decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela konsultant ds. religii rzym.-kat. Anna Kamińska(a.kaminska@wmodn.elblag.pl).


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię *
Nazwisko *
⚲ Miejsce urodzenia
Miejsce urodzenia jest daną niezbędną do wystawienia zaświadczenia. Brak wpisu oznacza rezygnację z otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
🗔 Data urodzenia
Data urodzenia jest daną niezbędną do wystawienia zaświadczenia. Brak wpisu oznacza rezygnację z otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
MM
/
DD
/
YYYY
✉ Miejsce pracy *
 nazwa placówki, adres: ulica, nr, kod pocztowy i miejscowość
📞 Nr telefonu miejsca pracy *
np. sekretariat lub nr bezpośredni
Etap edukacji
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Bogusław Kawczyński, e-mail: iod@wmodn.elblag.pl. Celem przetwarzania jest realizacja niniejszej formy doskonalenia. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 7 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia. Uczestnik szkolenia ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
*
Required
Ważne!
Po kliknięciu "Prześlij" na adres email podany powyżej powinna zostać przesłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia. W przypadku jej braku proszę o sprawdzenie folderu z niechcianymi wiadomościami (Spam).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of WMODN w Elblągu. Report Abuse