PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG (CUSTOMER SATISFACTION SURVEY)
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian qua.
NPCETC would like to send our respectful greetings and sincere thanks for your support and cooperation so far.

Chúng tôi rất vui mừng đã được cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định…cho Quý Công ty.
We are very pleased to have provided your company with the testing and commissioning, verification services for…

Để chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, chúng tôi rất mong Quý Công ty dành chút thời gian để trả lời các câu hỏi bên dưới nhằm giúp chúng tôi cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn:
Please spend time answering a short questionnaire about the service that you have received so far to help us improve the service quality and serve you better:
1. Quý Công ty biết NPCETC qua phương tiện thông tin nào? (How do you know about NPCETC?) *
Required
2. Quý Công ty đánh giá tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin? (How would you evaluate our information reception and information processing?) *
Required
3. Quý Công ty đánh giá thái độ làm việc với Quý Công ty của bộ phận tiếp nhận thông tin về Báo giá/Hợp đồng? (How would you evaluate the attitude of our information reception department about quotation/contract?) *
Required
4. Quý Công ty đánh giá thái độ làm việc với Quý Công ty của bộ phận tiếp nhận thông tin về kế hoạch triển khai/sự cố các dự án/công trình cần xử lý ? (How would you evaluate the attitude of our information reception department about planning, troubleshooting of projects?) *
Required
5. Quý Công ty đánh giá thái độ làm việc, giao tiếp, ứng xử… với Quý Công ty của Đội công trình/Đội trưởng công trình trong quá trình triển khai dự án/công trình ? (How would you evaluate the attitude, communication of our speciality team/site manager in working process?) *
Required
6. Quý Công ty đánh giá hiệu quả Tư vấn hợp tác của Đội công trình/Đội trưởng công trình trong quá trình triển khai dự án/công trình ? (How would you evaluate the effectiveness of collaborative consulting in working process of our speciality team/site manager?) *
Required
7. Khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tác nghiệp của Đội trưởng/Thành viên Đội công trình ? (How would you evaluate the problem solving skill in working process of our speciality team/site manager?) *
Required
8. Năng lực máy móc thiết bị thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định… cho các dự án/công trình? (How would you evaluate our equipment capacity for testing and commissioning, verification service?) *
Required
9. Năng lực nhân sự thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định… cho các dự án/công trình? (How would you evaluate our personnel capacity for testing and commissioning, verification service?) *
Required
10. Khả năng đáp ứng tiến độ hoàn thành thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định… theo yêu cầu của Quý Công ty ? (How would you evaluate our ability to meet your schedule of testing and commissioning, verification?) *
Required
11. Quý Công ty đánh giá công tác cung cấp biên bản thí nghiệm hiệu chỉnh/kiểm định…? (How would you evaluate our issue of test report or certificate of verification…?) *
Required
12. Quý Công ty đánh giá công tác phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán ? (How would you evaluate our cooperation in completing the acceptance and payment documents?) *
Required
13. Quý Công ty đánh giá Chất lượng dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định của công ty chúng tôi ? (How would you evaluate our quality of testing and commissioning or verification services?) *
Required
14. Quý Công ty đánh giá khả năng cạnh tranh về chi phí, giá thành các sản phẩm, dịch vụ của NPCETC với các sản phẩm, dịch vụ tương tự trên thị trường ? (How would you evaluate the price and cost competitiveness of our products, services compared to similar products and services on the market?) *
Required
15. Quý Công ty có biết website: www.etc.npc.com.vn của NPCETC và Hòm thư góp ý: etc@npc.com.vn Tổng đài chăm sóc khách hàng: 024.223.55.666 không? (Would you know about our website : www.etc.npc.com.vn and email address: etc@npc.com.vn, customer service hotline: 024.223.55.666?)
Quý Công ty đánh giá thế nào về trang Website, về công tác tiếp nhận và giải đáp thông tin tại hòm thư góp ý và tổng đài chăm sóc khách hàng? (How would you evaluate our website, our information reception and processing via company’s email and hotline?) *
Required
16. Nếu cho thang điểm từ 01 đến 10 để đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ của NPCETC thì Quý Công ty sẽ chấm bao nhiêu điểm? (On a scale from 1-10, what would you rate our service and product quality?)
Rất không hài lòng (Very disatisfied)
Rất hài lòng (Very satisfied)
17. Một số ý kiến đóng góp khác của Quý Công ty để cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn. (If possible please give us other comments or opinion to improve our quality service.) *
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of adina.com.vn.