Request edit access
Intresseanmälan - föreläsa för kunder
EEF anordnar kontinuerligt seminarier om energieffektivisering för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt små och medelstora industriföretag. Vi vill gärna att så många som möjligt av våra medlemsföretag ska få tillfälle att delta.

Det är viktigt att veta att seminarierna är till för att förmedla kunskap till besökarna - inte för att sälja in en specifik produkt eller tjänst. Dock ger det er möjlighet att träffa potentiella kunder och nätverka med andra leverantörer. Tiden varierar från ställe till ställe, men vanligtvis runt 5-10 min per person, med efterföljande frågor och diskussion samt möjlighet till att stanna kvar och prata med deltagarna.

I detta formulär har ni möjlighet att fylla i vilka ämnen just ert företag kan föreläsa om. Tänk på att vara noggranna och se till att de teman ni väljer verkligen stämmer överens med de tjänster ni erbjuder. Vi (eller lokalt energikontor) tar sedan kontakt med er angående specifika förfrågningar: ort, tid och datum.

Vi samarbetar med organisationen Fastighetsägarna, energikontor och länsstyrelser m.fl. beroende på ämne och ort.
Under vilka rubriker kan och vill ert företag föreläsa? Seminarier för fastighetsägare och brf:er.
Rubrikerna är de Fastighetsägarna använder vid inbjudan. Texterna inom parantes är de olika lösningarna vi skulle vilja presentera.
Ja
Energideklaration och energikartläggning
Minskad energikostnad för tappvarmvatten (perlatorer, rör i rör vvc, isolering, IMD, avloppsvärmeåtervinning)
Energieffektivisering i underhållsplaneringen
Bevarande av byggnadens arkitektoniska värden vid energieffektiviseringsåtgärder
Smart och energieffektiv teknik för trapphus (belysning, hiss, port, värme)
Jämn temperatur i alla lägenheter (injustering, temp.styrning/termostater)
Effektreducering av värme - åtgärder som spar pengar och klimat (styrsystem, vent.reducering, vv-prio. mm)
Digitaliseringen och innovativa produkter och lösningar
Energieffektivisering av befintliga fönster (olika metoder, tätning, tilluftslösningar mm)
Energistatistik och visualisering (mätning, IMD, nya lösningar)
”Spara 30 % utan investeringar - teknisk förvaltning energi” (inkl upphandling, auktorisationen)
Garage, hit går ofta onödig energi (belysning, ventilation, värme, ev även smart elbilsladdning)
Energinytta av er obligatoriska ventilationskontroll (OVK), (kravställning, innovativa ventilationslösningar, avfuktning)
Rengöring ventilationsaggregat och värmeväxlare samt tätning kanaler eller nya innovativa för energieffektivare drift
Lösningsseminarie - du frågar om allt - vår panel svarar och hänvisar (konsulter som "kan allt")
Värmeåtervinning av frånluften - vad går att göra kostnadseffektivt?
Eleffektreducering - spara pengar och klimat med enkla åtgärder (eleffektivisering, laststyrning, effektvakter, ventilationsreducering, styrning värmekablar, eleffektiva produkter, god teknisk förv. mm)
Inomhuskomfort utan kylanläggning - vilka alternativ finns? (eleffektivisering, nattkyla, HSB-FTX, solskydd)
Modern och energieffektiv styrning av fastigheter - vad behövs egentligen? (DUC/PLC-installation, uppkopplade mätare mm)
Avtal om energiprestanda - garanterad besparing men hur upphandla rätt?
Isolera fasaden - kan det vara lönsamt?
Hållbar fastighetsförvaltning - sätta och genomföra mål samt olika finansieringsalternativ (konsultstöd för fastighetsägare)
Förbättra isoleringen på rör och kanaler - hur, asbest och när är det lönsamt?
Under vilka rubriker kan och vill ert företag föreläsa? Seminarier för industriföretag.
Dessa seminarier är lite längre, och innehåller därför flera ämnen åt gången.
Ja
Energikartläggning
Belysning
Teknisk isolering
Tryckluft
Ventilationssystem
Värmesystem
Värmeåtervinning
Teknisk förvaltning
Automation
Elmotordrift
I vilka län kan ni tänkta er att delta? *
Required
Företagets namn *
Kontaktperson namn *
Kontaktperson email *
Frågor/övriga kommentarer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy