Kvaliteta života gluhih i gluhoslijepih osoba u gradu Splitu

Obrazac "Kvaliteta života gluhih i gluhoslijepih osoba u gradu Splitu" više ne prihvaća odgovore. Pokušajte kontaktirati s vlasnikom obrasca ako mislite da se radi o pogrešci.