Vad tycker Du om att bilda två nya kommuner?

Svarstiden har gått ut! Vi genomför medborgardialoger löpande och hoppas Du vill återkomma och berätta vad Du tycker.