แบบตอบรับเข้าร่วมรับการประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์
เข้าร่วมรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3-4 จำนวน 30 ท่าน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล
Your answer
วัน เดือน ปี เกิด
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
ข้อมูลการศึกษา
สถานะทางการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา/หลักสูตรการศึกษา
Your answer
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงาน
Your answer
หน่วยงาน/สถานที่ตั้งหน่วยงาน
Your answer
อายุการทำงาน
เหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมรับการประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
อธิบายเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมรับการประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
Your answer
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service