Request edit access
Ansökan om att starta ett KomTek
Detta formulär är den formella ansökan om att bli medlem i föreningen KomTek i Sverige
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Sökande organisation. Namnge kommun eller det företag, science center eller annan organisation som uppfyller kraven att få starta ett KomTek enligt föreningens stadgar. *
Kommun. Namnge kommunen som KomTek ska startas i. *
Kontaktuppgifter. Ange namn, telefonnummer, postadress samt e-postadress till behörig firmatecknare samt till verksamhetsledare om sådan finns. *
Beskriv organisationen. Beskriv kortfattat sökande organisation/kommun; Vision, storlek, var KomTek placeras organisatoriskt. Här ska det framgå hur förankringen i kommunen ser ut. Beskriv även hur marknadsföringen av KomTek planeras. *
Kommunen. Beskriv kortfattat kommunen; antal kommuninvånare, om huvudnäring i kommunen samt dess övriga näringsliv. Beskriv kortfattat vilka satsningar som finns riktat till barn och unga. *
Tidsplan. Ange tidsplan för olika aktiviteter under uppstartsfasen med start och slutdatum. Ange beräknat datum för KomTekverksamhetens start. *
Ange eventuella samarbetspartners.
Ange eventuella medfinansiärer.
Verksamheten. Beskriv hur stadgar och verksamhetskriterier uppfylls. Beskriv även kommunens/organisationens syfte, mål och genomförande av KomTek. *
Budget. Ange budget för KomTek för nästkommande treårsperiod. Långsiktig ambition bör tydligt framgå. *
Med denna ansökan intygas att KomTeks stadgar och verksamhetskriterier kommer att uppfyllas. Namn på behörig firmatecknare. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lidingö stad. Report Abuse