Request edit access
WOLONTARIAT KONTRAPUNKT 2019
Formularz zgłoszeniowy do wolontariatu organizacyjnego
54 PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM KONTRAPUNKT
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Szkoła / kierunek, rok studiów *
Your answer
Znajomość języków obcych (na poziomie komunikatywnym) *
Your answer
Doświadczenie w pracy wolontariusza (festiwale, instytucje, inicjatywy itp.) *
Your answer
Dyspozycyjność PRZED festiwalem (od 22 kwietnia do 5 maja w dni tygodnia oraz weekendy) *
Your answer
Dyspozycyjność w TRAKCIE Festiwalu (od 6 maja do 13 maja) *
Your answer
Informacje dodatkowe (umiejętności, zainteresowania itp.)
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury 13 MUZ nw. kategorii moich danych osobowych tj.

1. Imię i nazwisko,
2. wiek
3. numer telefonu oraz adres e-mail
4. informacje o wykształceniu i posiadanych kwalifikacjach

w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu naboru wolontariuszy. Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej dla mnie formie i rozumiałam (em) treść udzielonej mi informacji odnoszącej się do przetwarzania moich danych osobowych.

Informacja dla osoby wyrażającej zgodę:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Dom Kultury 13 MUZ z siedzibą w Szczecinie, 70-551 Pl. Żołnierza Polskiego 2. W sprawach związanych z Pani/Pana* danymi kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych, przez adres e-mail: a.kalitynska@13muz.eu.
1. Cele i podstawy przetwarzania:
Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby naboru wolontariuszy na 54 Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2019, którego organizatorem jest Dom Kultury 13 MUZ.
Podane dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), czyli Pani/Pana* zgody
2. Odbiorcy danych osobowych:
Przekazane administratorowi dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom za wyjątkiem jednostek administracji publicznej uprawnionych do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora oraz organów administracji publicznych mogących potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana* informacji.
3. Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy poczynając od 1 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło wyrażenie zgody.
4. Sposób przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu.
5. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wycofania zgody
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
6. Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Panią/Pana* danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Panią/Pana kandydatury.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service